Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Vrijwillige overuren

Belastingvrijstelling voor vrijwillige overuren in kritieke sectoren

Waarover gaat het ?

De vergoedingen voor 120 uren vrijwillig overwerk bij werkgevers in kritieke sectoren zijn vrijgesteld van belasting:

  • wanneer zij tussen 1 april en 30 juni 2020 en tussen 1 oktober en 31 december 2020 gepresteerd werden.
    Deze twee periodes worden samengenomen om de 120 gewerkte overuren in 2020 te bepalen.
  • wanneer zij gepresteerd worden tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2021.

Meer info