Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Vrijwillige overuren

Belastingvrijstelling voor bijkomende vrijwillige overuren in kritieke of cruciale sectoren

Waarover gaat het ?

De vergoedingen voor 120 uren bijkomend vrijwillig overwerk bij werkgevers in kritieke of cruciale sectoren zijn vrijgesteld van belasting:

  • wanneer ze gepresteerd werden:
    • tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 in kritieke sectoren en
    • tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2020 in cruciale sectoren.

    Deze twee periodes worden samengenomen om de 120 gewerkte overuren in 2020 te bepalen.

  • wanneer ze gepresteerd worden in cruciale sectoren tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021.

Meer info