Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Werkloosheid en werkhervatting

Tijdelijke werkloosheid en belastingen

Waarover gaat het?

Op vlak van de berekening van de belasting is er geen onderscheid tussen de ‘corona’-uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid en de andere ‘standaard’ uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.

Enkel de bedrijfsvoorheffing verschilt:

  • 15 % voor de ‘corona’ werkloosheidsuitkeringen
  • 26,75 % voor de andere werkloosheidsuitkeringen.

De uiteindelijke belastingberekening zal aan de gewone tarieven gebeuren.

meer info


Werkloosheidsuitkeringen, aanvullende vergoeding en werkhervatting bij de vroegere werkgever

Waarover gaat het?

De werklozen in SWT (Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag) kunnen tijdelijk het werk hervatten in een vitale sector en een deel van hun werkloosheidsuitkeringen behouden.

Deze tewerkstellingsmaatregel geldt voor de periode tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021.

De werkhervatting bij de vroegere werkgever kan enkel tussen 1 april 2020 en 31 augustus 2020 worden gelijkgesteld met een periode van werkhervatting bij een andere werkgever.

Meer info