Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gehandicapte kinderen en gehandicapte personen ten laste

Gehandicapte kinderen en andere gehandicapte personen ten laste

 • Ik heb een gehandicapt kind of een andere gehandicapte persoon ten laste. Heb ik recht op een bijkomend belastingvoordeel?

  Als u gehandicapte kinderen of andere gehandicapte personen ten laste heeft, heeft u recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som.

  Dat betekent dat een groter deel van uw inkomen niet belast wordt en dat uw verschuldigde belasting dus verlaagt.

 • Wat is de fiscale definitie van een gehandicapt kind?

  Het gaat hier om een kind waarvoor u in principe kinderbijslag krijgt.

  Een kind is erkend als gehandicapt als het voor ten minste 66% getroffen is door ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens één of meer aandoeningen.

  Dat komt voor de kinderbijslag voor gehandicapte kinderen overeen met een minimum van vier punten in pijler 1 (onafhankelijk van het aantal punten voor het geheel van de drie pijlers).

 • Wat is de fiscale definitie van een andere gehandicapte persoon?

  Ongeacht de leeftijd van de persoon, moet vastgesteld zijn dat ingevolge feiten overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar:

  • ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
  • ofwel zijn gezondheidstoestand een volledig gebrek aan, of een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten tot gevolg heeft, gemeten volgens de handleiding en de medisch-sociale schaal van toepassing in het kader van de wetgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen aan gehandicapten
  • ofwel na de periode van primaire ongeschiktheid, bepaald in artikel 87 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zijn verdienvermogen is verminderd tot een derde of minder, zoals bepaald in artikel 100 van dezelfde gecoördineerde wet
  • ofwel hij, ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing, tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt is verklaard
 • Onder welke voorwaarden kan mijn kind ten laste zijn?

 • Wat is het belastingvoordeel voor een gehandicapt kind ten laste?

  Het belastingvrije deel van het inkomen wordt verhoogd volgens het aantal kinderen ten laste. Een gehandicapt kind telt voor 2 kinderen.

  Aj. 2022, ink.2021 Aj. 2023, ink.2022
  voor 1 kind ten laste € 1.650 € 1.690
  voor 2 kinderen ten laste € 4.240 € 4.340
  voor 3 kinderen ten laste € 9.500 € 9.730
  voor 4 kinderen ten laste € 15.360 € 15.740
  voor meer dan 4 kinderen ten laste
      supplement per kind boven het 4de
  € 15.360
      € 5.860
  € 15.740
      € 6.010

  Voorbeeld:

  Mevrouw Janssens heeft 3 kinderen ten laste waaronder 1 gehandicapt kind. Mevrouw Janssens heeft dus recht op het fiscaal voordeel voor 4 kinderen ten laste, of 15.360 euro (aanslagjaar 2022, inkomsten 2021).

  Voor andere fiscale voordelen voor kinderen ten laste: zie Kinderen ten laste.

 • Onder welke voorwaarden kan een persoon (ander dan een kind) ten laste zijn?

 • Wat is het belastingvoordeel voor gehandicapte personen ten laste (andere dan mijn kind)?

  Het bedrag (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020) van het belastingvrije deel van het inkomen voor gehandicapte personen ten laste verschilt naar gelang het gaat om:

  • uw ascendanten (ouders, grootouders …) van 65 jaar of ouder: 6.540 euro per persoon
  • uw broers en zussen van 65 jaar of ouder: 6.540 euro per persoon
  • uw ascendanten (ouders, grootouders) jonger dan 65 jaar: 3.260 euro per persoon
  • personen van wie u als kind ten laste bent geweest: 3.260 euro per persoon
 • Hoe moet ik mijn gehandicapte kinderen en andere personen ten laste vermelden in mijn aangifte?

  U vermeldt het aantal gehandicapte kinderen en andere gehandicapte personen in uw aangifte in vak II, B.

  U moet het bewijs van de handicap ter beschikking houden van de administratie. U moet het dus niet bij uw aangifte voegen. Dat bewijs geldt zolang de periode van ‘ongeschiktheid’ niet verlopen is.