Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kinderopvang

Kosten voor de opvang van gehandicapte kinderen

 • Mijn kind is gehandicapt. Heb ik recht op een bijkomend fiscaal voordeel voor de opvangkosten?

  Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op een belastingvermindering voor de kosten voor opvang van kinderen jonger dan 14 jaar, met een maximum van 14 euro (uitgaven gedaan in 2021) per opvangdag en per kind.

  Voor kinderen met een zware handicap blijft het maximum van 14 euro behouden maar de aftrek wordt toegekend tot de vooravond van hun 21ste verjaardag.

  Opgelet: u moet het officieel attest van de handicap ter beschikking houden van de belastingadministratie.

 • Wat verstaat men onder een “kind met een zware handicap”?

  Het gaat om een kind dat recht heeft op verhoogde kinderbijslag op basis van een van de volgende criteria:

  • ofwel een totaal van minstens 15 punten heeft op de medisch-sociale schaal volgens de reglementering van de kinderbijslag
  • ofwel meer dan 80 % lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met 7 tot 9 punten

  Meer info

 • Mijn gehandicapt kind is in een instelling geplaatst. Daardoor wordt twee derde van de kinderbijslag rechtstreeks aan die instelling gestort. Kan ik dat bedrag aftrekken als een kost voor kinderopvang?

  Ja. Als een deel van de kinderbijslag rechtstreeks aan de instelling wordt betaald waar uw gehandicapt kind verblijft, kunt u dat bedrag, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken als een uitgave voor kinderopvang.

  De instelling reikt daarvoor een attest uit.

  Opgelet: de belastingaftrek van alle uitgaven voor kinderopvang is beperkt tot een maximumbedrag van 14 euro (uitgaven gedaan in 2021) per opvangdag en per kind.