Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Feitelijke scheiding

Feitelijke scheiding

 • Wat is een feitelijke scheiding?

  Een "feitelijke scheiding" is:

  • De toestand van gehuwden die apart wonen zonder gescheiden te zijn van tafel en bed.
  • De toestand van wettelijk samenwonenden die apart wonen en voor wie de wettelijke samenwoning niet is beëindigd.

  Er is ook sprake van feitelijke scheiding wanneer de rechter afzonderlijk wonen toestaat (of oplegt).

  De feitelijke scheiding vereist zowel:

  • een materieel element: het apart wonen van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden

  als

  • een intentioneel element: de wil in hoofde van ten minste één van beiden om geen levensgemeenschap meer te vormen met zijn mede-echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.
 • Is er sprake van een feitelijke scheiding bij een tijdelijke verwijdering van de woonplaats?

  Normaal is er geen sprake van een feitelijke scheiding ingeval van een tijdelijke verwijdering van de woonplaats. Zelfs niet wanneer zij langere tijd duurt zoals bij een verwijdering als gevolg van de beroepswerkzaamheid, ziekte, verblijf in de gevangenis, verblijf in het ziekenhuis of in een psychiatrische inrichting of in andere gelijkaardige omstandigheden.

 • Wat is het verschil tussen een feitelijke scheiding en een scheiding van tafel en bed?

  De scheiding van tafel en bed is een hybride toestand tussen de feitelijke scheiding en de echtscheiding. De procedure is bijna dezelfde als bij een echtscheiding. Ze werd dikwijls gebruikt door echtgenoten voor wie een echtscheiding onmogelijk was. Vandaag is zij in België eerder zeldzaam geworden.

  Voor het jaar van de scheiding van tafel en bed en zolang er geen verzoening is opgetreden, vullen de echtgenoten elk hun eigen aangifte in. Zij vermelden hun eigen inkomsten en de inkomsten van de kinderen waarvan zij het wettelijk genot hebben (in principe de inkomsten van hun minderjarige kinderen behalve het onderhoudsgeld en beroepsinkomsten). De administratie zal twee afzonderlijke aanslagen vestigen.

 • Onze feitelijke scheiding vond plaats in 2023 of 2024. Hoe moeten we onze belastingaangifte invullen?

  U moet in principe een gezamenlijke aangifte indienen in 2024 omdat u dit jaar nog samen belast wordt.

  Om praktische redenen kunt u echter twee afzonderlijke aangiften indienen. We zullen de gegevens van de twee aangiften samenbrengen om één enkele gemeenschappelijke aanslag te kunnen vestigen.

  U kunt uw aangifte afzonderlijk indienen:

  Als uw feitelijke scheiding in 2023 plaatsvond na een huwelijk of een aangifte van wettelijke samenwoning in hetzelfde jaar, wordt u afzonderlijk belast en moet u twee afzonderlijke aangiften invullen.

 • Onze feitelijke scheiding vond plaats in 2022. Hoe moeten we onze belastingaangifte invullen?

  U ontvangt in 2024 elk een eigen aangifte.

  U moet elk uw eigen inkomsten vermelden en de inkomsten van de kinderen waarvan u het wettelijk genot hebt (in principe de inkomsten van uw minderjarige kinderen behalve het onderhoudsgeld en de beroepsinkomsten). We zullen dan twee afzonderlijke aanslagen vestigen.

 • Wat is het gevolg voor de betaling van mijn belastingen?

  De feitelijke scheiding beëindigt uw huwelijk niet: het is noch een scheiding van tafel en bed, noch een echtscheiding.

  Zelfs als u feitelijk gescheiden bent, kan men eisen dat u bijdraagt in de betaling van de belastingen van uw echtgenoot, dit volgens uw huwelijksstelsel en de aard van die belasting.

 • Wat moet ik doen als de ontvanger eist dat ik de belastingen van mijn echtgenoot betaal?

  Neem onmiddellijk contact op met uw ontvanger (zijn contactgegevens vindt u terug op uw belastingbrief). Hij zal uw fiscale situatie onderzoeken en u nuttige uitleg kunnen geven.

  Zelfs als u en uw echtgenoot afzonderlijk een belastingaangifte indienden, kan de ontvanger van u eisen de belasting op basis van de aangifte van uw echtgenoot te betalen.