Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Huwelijk

Belastingaangifte bij huwelijk

 • Ik ben gehuwd. Moet ik met mijn echtgeno(o)t(e) een gezamenlijke belastingaangifte invullen? Hoe worden wij belast?

  Echtgenoten moeten in principe een gezamenlijke aangifte indienen waarin zij hun eigen inkomsten vermelden en de inkomsten van hun kinderen waarvan zij het wettelijk genot hebben (in principe de inkomsten van hun minderjarige kinderen behalve het onderhoudsgeld en de beroepsinkomsten). De belasting wordt gevestigd op naam van beide echtgenoten.

  Er zijn echter bijzondere regels van toepassing:

  • voor het jaar van huwelijk
  • voor het jaar van overlijden van een van de echtgenoten
  • voor het jaar van de echtscheiding
  • ingeval van feitelijke scheiding
  • voor het jaar van de scheiding van tafel en bed (en voor de volgende jaren zolang er geen verzoening is tussen de echtgenoten)
  • indien een van de echtgenoten ambtenaar, ander personeelslid of gepensioneerde is van een internationale organisatie en beroepsinkomsten heeft verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten en die een bepaald bedrag overschrijden. Dat bedrag is gelijk aan 12.550 euro voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 13.050 euro).
 • Wij zijn in 2023 gehuwd. Hoe moeten wij onze belastingaangifte invullen?

  Als u gehuwd bent in 2023 (en u niet al wettelijk samenwoonde in 2022) moet u in 2024 elk afzonderlijk een aangifte indienen, waarin u uw eigen inkomsten vermeldt en de inkomsten van de kinderen waarvan u het wettelijk genot heeft (in principe de inkomsten van uw minderjarige kinderen behalve het onderhoudsgeld en de beroepsinkomsten).

  Omdat u afzonderlijk belast wordt in 2024 mogen uw gemeenschappelijke kinderen maar door een van de ouders ten laste worden genomen (als de voorwaarden om ten laste te kunnen zijn vervuld zijn).

  Opgelet:
  De echtgenoot mag nooit als persoon ten laste worden aangemerkt. Als het nettobedrag van zijn bestaansmiddelen niet hoger is dan 3.820 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023) wordt aan de andere echtgenoot wel een belastingvoordeel toegekend in de vorm van een toeslag op de belastingvrije som. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 3.980 euro). Heeft u recht op dat voordeel, kruis dan in uw aangifte het vakje bij code 1004 (vak II) aan.

 • Wij zijn in 2023 gehuwd, maar woonden voordien wettelijk samen. Hoe moeten wij onze belastingaangifte invullen?

  Als u in 2022 wettelijk samenwoonde en u bent in 2023 gehuwd dan moet u in 2024 een gezamenlijke aangifte indienen en zal u gezamenlijk belast worden.

  Als u een verklaring van wettelijke samenwoning ingediend heeft in 2023 moeten u en uw partner elk een afzonderlijke aangifte indienen in 2024.

 • Mijn echtgeno(o)t(e) gaat niet werken. Kan ik hem/haar ten laste nemen?

  U kunt uw echtgeno(o)t(e) niet ten laste nemen.

  Als u of uw echtgeno(o)t(e) geen of weinig beroepsinkomsten heeft dan geniet u echter wel automatisch van het 'huwelijksquotiënt'. Dat zorgt ervoor dat tijdens de berekening van de belasting een deel van de beroepsinkomsten van de partner met het grootste inkomen overgeheveld wordt naar de andere partner. Dat deel wordt dan aan een lager tarief belast en de verschuldigde belasting zal verlagen.

  Voorwaarden:

  • u moet een gezamenlijke aangifte indienen (het huwelijksquotiënt wordt dus niet toegekend voor het jaar van het huwelijk, tenzij u het voorgaande jaar al wettelijk samenwoonde)
  • de beroepsinkomsten van de partner met het laagste beroepsinkomen moeten minder zijn dan 30% van het totale beroepsinkomen van de beide partners samen

  Het huwelijksquotiënt wordt dus toegevoegd aan de beroepsinkomsten van de partner met het laagste beroepsinkomen tot hij/zij 30% bereikt van het totale beroepsinkomen van de beide partners samen. De som van de eigen beroepsinkomsten en het huwelijksquotiënt samen bedraagt maximum 12.550 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023). (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 13.050 euro)

  Het huwelijksquotiënt wordt niet toegerekend als daardoor de verschuldigde belasting verhoogt.