Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangifte kinderopvang

Vanaf aanslagjaar 2024 kunnen de gegevens van uw voorstel van vereenvoudigde aangifte of uw belastingaangifte in Tax-on-web vooringevuld worden: 

 • als de opvanginstantie ons de gegevens via elektronische weg heeft toegestuurd 
 • en als het betrokken kind minstens drie jaar oud is. 

We verzoeken u om de vooringevulde gegevens te controleren aan de hand van de attesten die u hebt ontvangen. We kunnen uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte immers niet voorinvullen als de opvanginstantie ons de gegevens niet online heeft bezorgd. U moet de vooringevulde gegevens dus vergelijken met de attesten die u hebt ontvangen. Om te weten hoe u de kosten voor kinderopvang moet aangeven en welk bedrag u in de belastingaangifte mag vermelden, leest u best de onderstaande FAQ.

Kosten voor kinderopvang aangeven

 • Ik doe uitgaven voor de opvang van mijn kinderen. Heb ik recht op een belastingvoordeel? Hoe neem ik dat op in mijn belastingaangifte?

  Voor de uitgaven voor kinderopvang die aan de voorwaarden voldoen, hebt u recht op een belastingvermindering.

  U mag voor 2023 (aanslagjaar 2024) maximaal 15,70 euro per opvangdag en per kind jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgave. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 16,40 euro).

  De belastingvermindering bedraagt 45 % van die uitgaven.

  U moet de uitgaven (rekening houdend met de begrenzing) vermelden in het vak X, rubriek B, code 1384 van uw aangifte. We berekenen de belastingvermindering (45 %) automatisch.

  Voorbeeld:
  Opvangkosten betaald in 2023 voor een kind dat op 16 november 2023 14 jaar is geworden:

  • van 1 januari tot 30 juni 2023: 75 dagen voor een bedrag van 4,20 euro per dag
  • van 2 juli tot 6 juli 2023: 5 dagen voor een bedrag van 16,50 euro per dag
  • van 9 juli tot 31 augustus 2023: 30 dagen voor een bedrag van 7,60 euro per dag
  • van 1 september tot 15 november 2023: 40 dagen voor een bedrag van 4,20 euro per dag
  • van 16 november tot 31 december 2023: 25 dagen voor een bedrag van 4,20 euro per dag

  Bepaling van het aan te geven bedrag:

  • 4,20 euro/dag x (75 dagen + 40 dagen) = 483 euro
  • 16,50 euro/dag te beperken tot 15,70 euro/dag: 15,70 euro/dag x 5 dagen = 78,50 euro
  • 7,60 euro/dag x 30 dagen = 228 euro 
  • Som = 789,50 euro

  De opvangkosten betaald voor de opvang vanaf 16 november 2023 geven geen recht op de belastingvermindering. Het kind is vanaf dan immers 14 jaar oud. U zult daarvoor ook geen attest ontvangen.

 • Mag ik de uitgaven voor kinderopvang als beroepskosten aftrekken?

  Neen, want uitgaven voor kinderopvang zijn privé-uitgaven.

 • Ik heb de kinderopvang van december 2023 pas in 2024 betaald. Mag ik die uitgave opnemen in mijn aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023)?

  Neen, u mag deze uitgaven pas opnemen in de belastingaangifte voor het inkomstenjaar waarin u de betaling effectief hebt gedaan.

  U mag die uitgaven dus in principe opnemen in uw belastingaangifte van het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024).