Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Aangifte

Kosten voor kinderopvang aangeven

 • Ik doe uitgaven voor de opvang van mijn kinderen. Heb ik recht op een belastingvoordeel? Hoe neem ik ze op in mijn belastingaangifte?

  Voor de uitgaven voor kinderopvang die aan de voorwaarden voldoen, heeft u recht op een belastingvermindering.

  U mag voor 2020 (aanslagjaar 2021) maximaal 13 euro per opvangdag en per kind jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven (maximaal 13,70 euro voor 2021 (aanslagjaar 2022)).

  De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.

  Voorbeeld:
  Opvangkosten betaald in 2020 voor een kind dat op 16 november 2020 14 jaar is geworden:

  • van 1 januari tot 30 juni 2020: 75 dagen voor een bedrag van 4,20 euro per dag
  • van 2 juli tot 6 juli 2020: 5 dagen voor een bedrag van 13,50 euro per dag
  • van 9 juli tot 31 augustus 2020: 30 dagen voor een bedrag van 7,60 euro per dag
  • van 1 september tot 15 november 2020: 40 dagen voor een bedrag van 4,20 euro per dag
  • van 16 november tot 31 december 2020: 25 dagen voor een bedrag van 4,20 euro per dag

  Bepaling van het aan te geven bedrag:

  • 4,20 euro / dag x (75 dagen + 40 dagen) = 483 euro
  • 13,50 euro / dag te beperken tot 13 euro/dag: 13 euro / dag x 5 dagen = 65 euro
  • 7,60 euro / dag x 30 dagen = 228 euro 
  • Som = 776 euro

  De opvangkosten betaald voor de opvang vanaf 16 november 2020 geven geen recht op de belastingvermindering. Het kind is vanaf dan immers 14 jaar oud. U zal daarvoor ook geen attest ontvangen.

 • Mag ik de uitgaven voor kinderopvang als beroepskosten aftrekken?

  Neen, want uitgaven voor kinderopvang zijn privé-uitgaven.

 • Ik heb de kinderopvang van december 2020 pas in 2021 betaald. Mag ik die uitgave in mijn aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) opnemen?

  Neen, u mag deze uitgaven pas opnemen in de belastingaangifte voor het inkomstenjaar waarin u de betaling effectief heeft gedaan.

  U mag die uitgaven dus in principe opnemen in uw belastingaangifte van het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021).

 • Ik heb kosten voor kinderopvang gedaan voor een activiteit die geannuleerd werd in het kader van COVID-19. Kan ik die opvangkosten toch opnemen in mijn belastingaangifte?

  Ja, als u geen terugbetaling vraagt (zelfs niet gedeeltelijk) van de uitgaven die u voor die activiteit al gedaan had.

  U moet een attest van de organisator ontvangen om recht te hebben op de belastingvermindering (er zal geen enkel attest worden uitgereikt als u een (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van de uitgaven vraagt).

  Deze tijdelijke maatregel is van toepassing op de uitgaven die gedaan zijn in 2019 of 2020 voor een opvangactiviteit:

  • die had moeten doorgaan tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020,
  • en die door de organisator werd geannuleerd omwille van de maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie.

  Meer informatie vindt u in de circulaire 2020/C/117 over de belastingvermindering voor kinderoppas voor activiteiten die worden geannuleerd in het kader van COVID-19.