Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen, krijgen bovenop de gewone belastingvermindering voor kinderoppas (45%), een bijkomende belastingvermindering. De bijkomende vermindering bedraagt maximaal 30% en wordt degressief afgebouwd vanaf een bepaald inkomen.

Het gedeelte van de bijkomende belastingvermindering dat niet kan worden aangerekend, wordt omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet.
 

Alleenstaande ouders

 • Wat zijn de voorwaarden?

  U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Op 1 januari van het aanslagjaar moet u een alleenstaande ouder zijn
   • met minstens één kind ten laste, of
   • aan wie een deel van het belastingvoordeel wordt toegekend door de gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind of de kinderen.
  • Geen andere persoon dan de kinderen, ascendenten, broers en zussen, personen van wie u als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste bent geweest, maakt deel uit van uw gezin op 1 januari van het aanslagjaar.
  • Uw belastbaar inkomen bedraagt minder dan 22.720 euro voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 23.650 euro).
  • Uw netto-beroepsinkomsten (met uitzondering van de werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en afzonderlijk belastbare inkomsten) bedragen meer of zijn gelijk aan 3.820 euro voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 3.980 euro).

  Om recht te hebben op de bijkomende belastingvermindering voor kinderoppas, mag u voor dat kind geen aanspraak maken op de verhoogde belastingvrije som voor kinderen jonger dan 3 jaar.

 • Hoe wordt dit berekend?

  De bijkomende vermindering bedraagt maximaal 30% en wordt degressief afgebouwd vanaf een bepaald inkomen:

  • Belastbaar inkomen bedraagt minder dan of is gelijk aan 17.940 euro voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: de verhoging van het tarief van de belastingvermindering voor uitgaven voor kinderoppas bedraagt 30%. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 18.660 euro).
  • Belastbaar inkomen bedraagt meer dan 17.940 euro voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023 (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024 : 18.660 euro): de verhoging van 30% wordt trapsgewijs afgebouwd, door volgende berekening:
   • 30% x ((22.720 euro - belastbaar inkomen) / (22.720 euro - 17.940 euro)) voor aanslagjaar 2024.
   • 30% x ((23.650 euro - belastbaar inkomen) / (23.650 euro - 18.660 euro)) voor aanslagjaar 2025.

  Van zodra het belastbaar inkomen 22.720 euro voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023 bereikt, wordt de verhoging niet meer toegekend. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 23.650 euro).