Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Een aanvraag tot toekenning of vernieuwing van het recht op voorschotten indienen

Een aanvraag tot toekenning of vernieuwing van het recht op voorschotten indienen

 • Wie kan voorschotten op onderhoudsgeld genieten?

  Alle antwoorden op deze vraag vindt u hier terug.

 • Hoe een aanvraag tot toekenning van voorschotten indienen?

  Als de DAVO uw aanvraag tot tussenkomst heeft aanvaard voor wat betreft de invordering van het maandelijks onderhoudsgeld en de achterstallen, kan u een aanvraag indienen voor het bekomen van voorschotten.

  U vult bij voorkeur het webformulier in, dat is eenvoudig en snel. U kunt ons ook een  papieren aanvraagformulier (PDF, 66.31 KB) bezorgen. Dat papieren formulier stuurt u ingevuld, gedateerd en ondertekend naar een van onze infocenters

 • Hoe een aanvraag tot hernieuwing van het recht op voorschotten indienen?

  Wanneer u reeds voorschotten ontvangt van de DAVO, zal u om de zes maanden worden uitgenodigd uw recht op de voorschotten te hernieuwen. Dit laat ons toe om te beoordelen of de voorwaarden voor het toekennen van voorschotten nog steeds vervuld zijn.

  Als antwoord op deze uitnodiging, moet u:

  • Bij voorkeur het webformulier invullen. Het is eenvoudig en snel!
  • Indien u niet in de mogelijkheid bent dit online te doen, het formulier dat u per post heeft ontvangen, invullen en ons terugsturen. U kunt het  formulier (PDF, 73.32 KB) ook downloaden en ingevuld, gedateerd en ondertekend naar een van onze infocenters sturen.

 • Welke gegevens moet ik op het formulier vermelden?
  • Het aantal kinderen dat u ten laste heeft
  • De identiteit van de kinderen waarvoor voorschotten worden gevraagd.
  • De identiteit van de andere kinderen ten laste waarvoor geen voorschot op onderhoudsgeld wordt gevraagd.
 • Welke documenten moet ik bij mijn aanvraag voegen / meebrengen / scannen om de aanvraag te vervolledigen?
  • Een kopie van de drie laatste loonfiches of van andere bewijsstukken in verband met uw bestaansmiddelen (leefloon, werkloosheidsvergoeding ...)
  • Desgevallend een kopie van de fiches met betrekking tot de diverse premies die u ontvangt (vakantiegeld, eindejaarspremie,…)
  • Als het kind meerderjarig is, een schoolattest of bewijs van beroepsinschakelingstijd (= « wachttijd »).
  • Als het kind meerderjarig is, een bewijs dat het kind recht heeft op kinderbijslag.