Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een aanvraag tot toekenning of vernieuwing van het recht op voorschotten indienen

Een aanvraag tot toekenning of vernieuwing van het recht op voorschotten indienen

 • Hoe vraag ik voorschotten aan?

  U hebt nog geen dossier bij de DAVO?

  Vul bij voorkeur het webformulier voor een aanvraag tot tussenkomst in. We bekijken dan of u voldoet aan de voorwaarden om hulp te krijgen bij de invordering van het onderhoudsgeld en voor het krijgen van de voorschotten op onderhoudsgeld.

  Als u het niet online kunt invullen, dan kunt u ons ook een  papieren aanvraagformulier (PDF, 71.96 KB) bezorgen. Dat papieren formulier stuurt u ingevuld, gedateerd en ondertekend (door uzelf, uw advocaat of uw wettelijke vertegenwoordiger of die van uw kind) naar een van onze DAVO-kantoren of u komt het persoonlijk overhandigen. 

  De DAVO heeft uw aanvraag tot tussenkomst voor de invordering van het onderhoudsgeld al aanvaard?

  Zolang uw dossier loopt en als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u op ieder moment vragen om voorschotten op onderhoudsgeld te krijgen:

 • Hoe vraag ik de verlenging van het recht op voorschotten aan?

  Krijgt u nu al voorschotten voor minderjarige kinderen? Dan is het recht op voorschotten automatisch verlengd todat uw kind 18 jaar wordt.

  Krijgt u nu al voorschotten voor meerderjarige kinderen? Dan zullen wij u om de zes maanden in een brief uitnodigen om een nieuwe aanvraag in te dienen. Zo kunnen we bekijken of u nog aan de voorwaarden voldoet.

  U kunt de aanvraag op twee manieren indienen

  • Vul bij voorkeur het webformulier in, dat is eenvoudig en snel.
  • U kunt ons ook een papieren aanvraagformulier bezorgen. Dat papieren formulier krijgt u per post bij de uitnodiging een nieuwe aanvraag in te dienen. Stuur het ingevuld, gedateerd en ondertekend naar een van onze infocenters.
 • Welke documenten moet ik meesturen met mijn aanvraag tot toekenning of verlenging van het recht op voorschotten?

  U wilt een aanvraag indienen om voorschotten op onderhoudsgeld te krijgen of te blijven krijgen? Zolang uw kinderen minderjarig zijn, volstaat uw eerste aanvraag en hoeft u geen verlenging aan te vragen.

  Zijn uw kinderen meerderjarig, dan moet u een aantal documenten met uw vraag meesturen:

  • een recent attest dat aantoont dat uw kind recht heeft op kinderbijslag
  • een bewijs dat uw kind naar school gaat of een bewijs dat uw kind in de beroepsinschakelingstijd (ook wel de wachttijd genoemd) zit

 • Wie kan mij helpen om het aanvraagformulier in te vullen?

  Hebt u vragen over het aanvraagformulier of lukt het u niet het in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen van onze DAVO-kantoren of van een OCMW.

  Wilt u hulp van de FOD Financiën?

  Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze infocenters, zij hebben allemaal een eigen intake DAVO-kantoor.

  Wilt u hulp van een OCMW?

  Kunt u niet naar een van onze infocenters, dan kunt u ook contact opnemen met een OCMW in uw regio voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier.

 • Wat als ik de pincode van mijn identiteitskaart niet ken?

  Kunt u het webformulier niet invullen omdat u de pincode van uw identiteitskaart niet kent? U kunt drie dingen doen om toch zo snel mogelijk een aanvraag tot tussenkomst in te dienen:

  1. U kunt een nieuwe pincode vragen op de website van Binnenlandse Zaken.
  2. U kunt langsgaan bij een van onze infocenters, waar we uw aanvraag onmiddellijk zullen verwerken.
  3. U kunt de  papieren formulieren (PDF, 71.96 KB) invullen.
 • Wat kan ik doen als ik een technisch probleem of een vraag over de inhoud van het webformulier heb?

  Neem contact op met onze diensten.