Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een aanvraag tot tussenkomst bij de invordering van onderhoudsgeld en achterstallen indienen

Een aanvraag tot tussenkomst bij de invordering van onderhoudsgeld en achterstallen indienen

 • Hoe dien ik een aanvraag tot tussenkomst in?

  U kunt de aanvraag op twee manieren indienen. 

  U doet uw aanvraag bij voorkeur online

  Als uw aanvraag indient via het webformulier zal uw aanvraag automatisch verstuurd worden naar het intake DAVO-kantoor dat uw aanvraag zal behandelen. Het is de eenvoudigste en snelste manier.

  U doet uw aanvraag op papier

  Als u uw aanvraag niet online kunt indienen, kunt u ook het  papieren formulier (PDF, 274.24 KB) invullen. Stuur het formulier ingevuld, gedateerd en ondertekend (door uzelf, uw advocaat of uw wettelijke vertegenwoordiger of die van uw kind) samen met de gevraagde documenten per post naar een van onze DAVO-kantoren of kom het persoonlijk overhandigen.

  Opgelet!

  Bezorg ons steeds een kopie van uw uitvoerbare titel (vonnis, arrest, notariële akte,...) en een kopie van de betekening.

  De originele exemplaren van deze documenten bewaart u zelf. 

 • Welke info moet ik allemaal invullen op het aanvraagformulier voor een tussenkomst van de DAVO?

  Of u nu hulp vraagt bij het invorderen van niet-betaald onderhoudsgeld of voorschotten op toekomstig onderhoudsgeld wilt, we hebben bepaalde info nodig om uw dossier te kunnen beoordelen.

  U vraagt de invordering van onderhoudsgeld

  U moet ons de volgende info geven:

  • uw rijkregisternummer (ook wel nationaal nummer genoemd)
  • de door u gekende identiteitsgegevens van de persoon die het onderhoudsgeld moet betalen
  • voor elke onderhoudsgerechtigde (bijvoorbeeld uw kinderen): 
   • het rijksregisternummer
   • het basisbedrag van het onderhoudsgeld dat hem of haar werd toegekend
   • of u al dan niet een voorschot op onderhoudsgeld wilt
  • een tabel met de de bedragen die u (volledig of gedeeltelijk) gekregen hebt als betaling van onderhoudsgeld in de overeenkomstige maand/periode
  • het rekeningnummer waarop we uw geld moeten storten

  U voegt bij de aanvraag:

  • een kopie van de notariële akte of de gerechtelijke uitspraak waarin het onderhoudsgeld werd vastgelegd, samen met een kopie van de betekening ervan
  • voor elk onderhoudsgerechtigd kind dat 18 jaar of ouder is: een geldig schoolattest of een geldig attest dat de onderhoudsgerechtigde in de beroepsinschakelingstijd zit (VDAB, ACTIRIS of FOREM)

  U vraagt voorschotten op onderhoudsgeld

  U vult het rijksregisternummer in van de onderhoudsgerechtigde kinderen waarvoor u een voorschot op onderhoudsgeld vraagt.

  Voor de meerderjarige kinderen voegt u toe:

  • een bewijs dat het kind nog steeds recht heeft op het Groeipakket (= vroegere kinderbijslag)
  • een geldig schoolattest of een attest dat de onderhoudsgerechtigde in de beroepsinschakelingstijd zit (VDAB, ACTIRIS of FOREM)
 • Welke documenten moet ik meesturen met mijn aanvraagformulier om mijn dossier te vervolledigen?

  Om een nieuw dossier te kunnen starten, hebben we naast het aanvraagformulier nog een paar belangrijke documenten nodig. Als u naast de invordering van onderhoudsgeld ook voorschotten vraagt, zult u nog extra documenten moeten meesturen. Hieronder vindt u een lijst, naar gelang uw aanvraag.

  U vraagt de invordering van onderhoudsgeld

  U moet de volgende documenten meesturen met het aanvraagformulier:

  • Een kopie van de uitgifte van de gerechtelijke beslissing of van de grosse van de notariële akte waarin het onderhoudsgeld werd vastgesteld of gewijzigd. De uitgifte of grosse moet de formule van tenuitvoerlegging bevatten die begint met: ‘Wij, Filip, Koning der Belgen, aan allen die nu zijn en wezen zullen, doen te weten …’
   • Een uitgifte van een gerechtelijke beslissing kunt u krijgen bij de griffie van de rechtbank die de beslissing heeft genomen.
   • Een grosse van de notariële akte kunt u krijgen bij de notaris waar de notariële akte is verleden.
   • Als u deze documenten niet kunt krijgen bij de rechtbank of de notaris, zijn ze misschien nog in handen van uw advocaat, bij de gerechtsdeurwaarder of eventueel bij de FOD Financiën als u al een tussenkomst van de DAVO hebt gehad.
  • Een kopie van de betekening door de gerechtsdeurwaarder van de gerechtelijke beslissing waarin het onderhoudsgeld werd vastgelegd.
  • Een kopie van alle akten van een gerechtsdeurwaarder die betrekking hebben op de gerechtelijke beslissing of op de notariële akte.
  • Als u zelf stappen nam om de verschuldigde bedragen in te vorderen: u moet ons dat laten weten en de bewijsstukken meesturen (bijvoorbeeld aangetekende brieven, stukken van de gerechtsdeurwaarder, enzovoort).
  • Voor alle kinderen die meerderjarig zijn en waarvoor u een tussenkomst vraagt: een recent schoolattest of een bewijs van beroepsinschakelignstijd (ook wel 'wachttijd' genoemd).

  U vraagt voorschotten op onderhoudsgeld

  Naast de documenten hierboven moet u ook nog een bewijs dat het kind recht geeft op kinderbijslag meesturen. 

 • Wat als ik de uitvoerbare titel of een kopie ervan niet meer heb?

  Bent u de eerste uitgifte van de titel verloren en heeft u geen kopie bewaard? Dan moet u een tweede uitgifte vragen want wij hebben minstens een kopie van de uitgifte van de uitvoerbare titel nodig voor we kunnen tussenkomen.

  U doet dat door een verzoekschrift in te dienen bij de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waar de tweede uitgifte moet afgeleverd worden. Meer informatie kunt u krijgen bij de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg die het vonnis of arrest uitsprak. Eventuele kosten zult u zelf moeten betalen.

 • Is een papier opgemaakt door mijn advocaat of een schriftelijke overeenkomst tussen mij en mijn ex-partner voldoende om een dossier op te starten?

  U moet over een uitvoerbare titel beschikken om een dossier te kunnen opstarten bij de DAVO. Lees hier meer over wat een uitvoerbare titel precies is.

 • Wie kan mij helpen om het aanvraagformulier in te vullen?

  Hebt u vragen over het aanvraagformulier of lukt het u niet het in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen van onze DAVO-kantoren of van een OCMW.

  Wilt u hulp van de FOD Financiën?

  Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze infocenters, zij hebben allemaal een eigen intake DAVO-kantoor.

  Wilt u hulp van een OCMW?

  Kunt u niet naar een van onze infocenters, dan kunt u ook contact opnemen met een OCMW in uw regio voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier.

 • Wat als ik de pincode van mijn identiteitskaart niet ken?

  Kunt u het webformulier niet invullen omdat u de pincode van uw identiteitskaart niet kent? U kunt drie dingen doen om toch zo snel mogelijk een aanvraag tot tussenkomst in te dienen:

  1. U kunt een nieuwe pincode vragen op de website van Binnenlandse Zaken.
  2. U kunt langsgaan bij een van onze infocenters, waar we uw aanvraag onmiddellijk zullen verwerken.
  3. U kunt de  papieren formulieren (PDF, 126.66 KB) invullen.
 • Wat kan ik doen als ik een technisch probleem of een vraag over de inhoud van het webformulier heb?

  Neem contact op met onze diensten.