Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Rechten en plichten

FAQ Rechten en plichten

 • Wat zijn mijn rechten als onderhoudsgerechtigde?
  • U ontvangt de bedragen van het onderhoudsgeld en van de achterstallen die de onderhoudsplichtige aan de DAVO heeft betaald

  • U ontvangt de voorschotten op onderhoudsgeld als u dat heeft gevraagd en aan de vereiste voorwaarden voldoet

  • U kunt op elk ogenblik een einde stellen aan de tussenkomst van de DAVO. Dat gebeurt bij voorkeur met een aangetekende brief.

  • Als u niet akkoord gaat met een beslissing van de DAVO kan u in beroep gaan bij de beslagrechter.

 • Het bedrag van het onderhoudsgeld dat de rechter heeft bepaald is te laag. Wat kan ik doen om dit te verhogen?

  Voor het wijzigen van het bedrag van het onderhoudsgeld kan de DAVO niet tussenkomen. U moet hiervoor een nieuw vonnis bekomen. Voor meer inlichtingen over deze procedure, kan u zich wenden tot uw advocaat of tot een justitiehuis.

 • Wat zijn mijn plichten als onderhoudsgerechtigde?

  U moet de DAVO alle informatie over uw dossier geven.

  Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • U geeft schriftelijk aan de DAVO alle informatie die een invloed kan hebben op:

   • het bedrag van de voorschotten die u ontvangt van de DAVO

   • het bedrag van het onderhoudsgeld 

   • de opeising van deze sommen

  In het bijzonder moet u de DAVO op de hoogte brengen van alle betalingen die de onderhoudsplichtige heeft gedaan (zelfs na de indiening van de aanvraag).

  • U brengt de DAVO zo snel mogelijk op de hoogte van alle veranderingen in uw situatie en in die van uw kind.

  • U brengt de DAVO onmiddellijk op de hoogte als het rekeningnummer is veranderd waarop de opgeëiste bedragen en/of de voorschotten moeten worden gestort.
   Als u dat nieuwe rekeningnummer niet meedeelt, zullen de betalingen worden onderbroken tot wanneer u het nieuwe rekeningnummer aan de DAVO doorgeeft.

  • De DAVO kan geen garantie geven over het resultaat van de opeising van het onderhoudsgeld of de achterstallen, en dus ook niet over de doorstorting daarvan.
   Daarom is het belangrijk dat u, als u dat kunt, zo snel mogelijk alle informatie over het inkomen of het vermogen van de onderhoudsplichtige meedeelt.

  • Door de aanvraag geeft u aan de DAVO de opdracht om voor u het onderhoudsgeld op te eisen. Daaruit volgt dat u zelf geen stappen meer mag ondernemen om dat zelf te doen
   Als u toch van plan bent om zelf bepaalde stappen te ondernemen om het onderhoudsgeld op te eisen, brengt u de DAVO daarvan op de hoogte zodat die zijn tussenkomst kan stoppen.

 • Kan de DAVO mij vragen om al uitbetaalde sommen terug te betalen?

  Ja, dat kan. In de volgende gevallen kan de DAVO u een volledige of gedeeltelijke terugbetaling vragen:

  • u heeft de DAVO niet op de hoogte gebracht van nieuwe informatie over het bedrag van de voorschotten of het onderhoudsgeld
  Voorbeeld: u heeft niet laten weten dat de onderhoudsplichtige u het maandelijks onderhoudsgeld rechtstreeks betaalde.
  • u heeft bij de DAVO met opzet onjuiste of onvolledige verklaringen afgelegd
  Voorbeeld: u heeft niet het juiste bedrag van uw bestaansmiddelen meegedeeld.
  • er werd vastgesteld dat het onderhoudsgeld op basis van bedrieglijke handelingen of verklaringen werd bepaald