Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Voorschotten op onderhoudsgeld krijgen

FAQ Voorschotten krijgen

 • Voor wie kan ik voorschotten op onderhoudsgeld krijgen?

  De DAVO betaalt enkel voorschotten op onderhoudsgeld uit voor kinderen waaraan onderhoudsgeld werd toegekend in een uitvoerbare titel.

  Opgelet:

  • Als het gaat om meerderjarige kinderen moeten zij ook nog recht geven op kinderbijslag.
  • We betalen alleen voorschotten voor het toekomstig onderhoudsgeld en niet voor de achterstallen.

  Kan ik ook voorschotten krijgen voor het onderhoudsgeld dat voor mezelf moet worden betaald?

  Nee, we betalen geen voorschotten voor persoonlijk onderhoudsgeld toegekend aan de ex-partner. Ook niet als uw ex-partner volgens het vonnis niet alleen onderhoudsgeld voor de kinderen moet betalen, maar ook voor u.

  U kunt wel hulp krijgen bij het invorderen van het persoonlijk onderhoudsgeld. Wij betalen u dan als uw ex-partner ofwel vrijwillig aan ons heeft betaald, ofwel als we geld bij hem hebben kunnen invorderen (bijvoorbeeld door beslag te leggen op zijn loon).

 • Hoeveel mag ik maximaal verdienen om voorschotten op onderhoudsgeld te krijgen?

  Sinds de wetswijziging van 2 juli 2020 werden de voorwaarden om recht te hebben op voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen aangepast. Er is bijgevolg niet langer sprake van een inkomensplafond.

  De DAVO zal ongeacht uw inkomen voorschotten toekennen voor uw onderhoudsgerechtigde kinderen:

  • als ze minderjarig zijn
  • als ze meerderjarig zijn, als u kan aantonen:
   • dat ze nog naar school gaan of in de beroepsinschakelingstijd zitten
   • dat ze nog recht hebben op kinderbijslag
 • Mijn kind is meerderjarig, heeft het nog recht op voorschotten?

  Is uw kind ouder dan 18? Dan kunt u toch nog voorschotten krijgen zolang:

  • uw kind nog naar school gaat of in de beroepsinschakelingstijd zit,
  • uw kind nog recht geeft op kinderbijslag.
 • Betaalt de DAVO voorschotten op achterstallig onderhoudsgeld?

  Wij betalen alleen voorschotten op het onderhoudsgeld dat u in de toekomst maandelijks zou moeten krijgen.

  U kunt dus geen voorschotten krijgen voor het onderhoudsgeld dat u in het verleden had moet krijgen (het zogenaamde achterstallige onderhoudsgeld).

 • Hoe lang kan ik voorschotten krijgen?

  Het recht op voorschotten wordt als u dat vraagt automatisch toegekend tot de dag dat uw kind 18 jaar wordt.

  Ook voor meerderjarige kinderen kan u voorschotten krijgen. U moet dan wel om de zes maanden aantonen dat:

  • uw kind nog naar school gaat of in de beroepsinschakelingstijd zit,
  • uw kind nog recht heeft op kinderbijslag.
 • Hoe vraag ik voorschotten of de verlenging van het recht op voorschotten aan?

 • Wanneer betaalt de DAVO mijn voorschotten?

  Hebben we u bevestigd dat u voorschotten zult krijgen? Dan krijgt u die voor het eerst betaald in de maand na die bevestiging. 

  Kalender met de betalingen

  Maand Betaalopdracht voorschot

  Juli 2023

  17.07.2023

  Augustus 2023

  21.08.2023

  September 2023

  18.09.2023

  Oktober 2023

  16.10.2023

  November 2023

  20.11.2023

  December 2023

  18.12.2023

  Januari 2024

  15.01.2024
  Februari 2024

  19.02.2024

  Maart 2024

  18.03.2024

  April 2024

  15.04.2024

  Mei 2024

  20.05.2024

  Juni 2024

  17.06.2024

  De voorschotten worden steeds op de derde maandag van de maand uitbetaald, behalve als dit een feestdag is.

  Opgelet: hou er rekening mee dat het nog enkele dagen kan duren voor het bedrag op uw rekening komt.

 • Hoeveel zal het voorschot bedragen?

  In principe is het voorschot gelijk aan het bedrag dat de onderhoudsplichtige voor uw kind moet betalen, maar u kunt iedere maand maximaal 175 euro per kind krijgen.

  Bijvoorbeeld:

  • Uw kind heeft recht op een maandelijks onderhoudsgeld van 180 euro per maand: u krijgt een voorschot van 175 euro per maand.
  • Uw kind heeft recht op een maandelijks onderhoudsgeld van 120 euro per maand: u krijgt een voorschot van 120 euro per maand.
  • Uw twee kinderen hebben allebei recht op 100 euro per maand: u krijgt een voorschot van 200 euro per maand.
 • Wanneer stopt de DAVO met het betalen van voorschotten?

  We stoppen met voorschotten te betalen op onderhoudsgeld als:

  • we onze tussenkomst volledig of voor een deel hebben stopgezet,
  • er geen onderhoudsgeld meer betaald moet worden (bijvoorbeeld door een nieuwe uitvoerbare titel waarin is opgenomen dat er geen onderhoudsgeld meer betaald moet worden, omdat uw kind niet meer onderhoudsgerechtigd is, enzovoort),
  • uw meerderjarig kind geen recht meer geeft op kinderbijslag.