Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Werkingskosten

FAQ Werkingskosten

Zijn er werkingskosten verbonden aan de tussenkomst van de DAVO?

Enkel de onderhoudsplichtige moet bijdragen in de werkingskosten van de DAVO bijdragen. De onderhoudsplichtige moet, bovenop het maandelijks onderhoudsgeld en de achterstallen dat de DAVO bij hem opeist, 13 % van dat bedrag bijbetalen.

Voor de onderhoudsgerechtigde is de tussenkomst van de DAVO wel gratis.

Voorbeeld: 
Het onderhoudsgeld is vastgesteld op 200 euro per maand. De onderhoudsplichtige heeft vier maanden niet betaald.


De DAVO vraagt aan de onderhoudsplichtige de betaling van:

  • het maandelijkse onderhoudsgeld: 200 euro + 13 % als bijdrage in de werkingskosten (= 26 euro) = 226 euro per maand;

  • de achterstallen: 800 euro (200 euro x 4 maanden) + 13 % als bijdrage in de werkingskosten (= 104 euro) = 904 euro.

In het geval dat de onderhoudsplichtige zonder problemen de verschuldigde bedragen aan de DAVO betaalt, krijgt de onderhoudsgerechtigde:

  • het maandelijks onderhoudsgeld van 200 euro. Indien de onderhoudsgerechtigde een voorschot heeft gekregen van bijvoorbeeld 175 euro, stort de DAVO het saldo van 25 euro (200 euro - 175 euro)

  • het bedrag van de achterstallen (800 euro).

Opgelet: Voor aanvragen ontvangen vóór 1 januari 2015, moeten zowel de onderhoudsgerechtigde als de onderhoudsplichtige bijdragen in de werkingskosten van de DAVO.

  • Ten laste van de onderhoudsgerechtigde: 5 % van het bedrag dat de DAVO bij de onderhoudsplichtige kan invorderen. Dit wil zeggen dat de DAVO eerst 5% inhoudt, vooraleer het resterend bedrag wordt doorgestort naar de onderhoudsgerechtigde.

  • Ten laste van de onderhoudsplichtige: 10 % op de hoofdsom (maandelijks onderhoudsgeld, achterstallen inbegrepen).