Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ik moet onderhoudsgeld betalen

FAQ Ik moet onderhoudsgeld betalen

 • Wat betekent de tussenkomst van de DAVO voor mij als onderhoudsplichtige?

  Als uw ex-partner ons vraagt om onderhoudsgeld (ook wel ‘alimentatie’ genoemd) van u op te eisen, dan brengen we u daar altijd via een brief van op de hoogte. In die brief laten we ook zien hoe die alimentatieschuld berekend werd.

  Gaat u niet akkoord met de schulden in die brief?

  U hebt dan twee opties:

  • Lever bewijs dat u die schulden al volledig of voor een deel betaald
  • Lever bewijs dat u maandelijks een lager bedrag aan onderhoudsgeld moet betalen dan uw ex-partner zegt.

  Gaat u wel akkoord met de schulden in die brief?

  Betaal dan de volledige schuld binnen de 15 dagen aan uw ex-partner en stuur ons meteen het betalingsbewijs. Dan komen wij verder niet tussen en rekenen we dus ook geen extra kosten of interesten aan.

  Kunt u de volledige schuld niet binnen de 15 dagen betalen?

  Wacht dan tot wij u een aangetekende brief sturen met daarin het officiële schuldsaldo dat wij zullen invorderen.

  Opgelet:

  • U mag nadien enkel nog onderhoudsgeld betalen aan de DAVO en niet meer direct aan uw ex-partner. Als u, nadat u onze aangetekende brief gekregen hebt, toch nog rechtstreeks aan uw ex-partner betaalt, kunnen we geen rekeningen houden met die betalingen. U zult dan twee keer moeten betalen en zelf moeten proberen om het geld terug te krijgen van uw ex-partner.
  • Wij zullen nadien ook 13 % werkingskosten aanrekenen bovenop het onderhoudsgeld dat u nog moet betalen.
  • Er kunnen ook nalatigheidsinteresten komen bovenop het onderhoudsgeld dat u moet betalen.
 • Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met een beslissing van de DAVO?

  Als u niet akkoord gaat met een beslissing van de DAVO kunt u in beroep gaan bij de beslagrechter.

 • Wanneer moet ik nalatigheidsinteresten betalen?

  Als u uw alimentatieschulden niet op tijd betaalt, dan zult u nalatigheidsinteresten moeten betalen.

  De interestberekening voor DAVO-schulden werd door een aantal opeenvolgende wetswijzigingen verschillende keren gewijzigd.

  Afhankelijk van uw situatie, zullen we u dus een andere interestvoet aanrekenen. Welke interestvoet precies van toepassing is, hangt onder andere af van:

  • wanneer het alimentatiedossier werd opgestart,
  • of de onderhoudsgerechtigde al eerder invorderingsacties heeft ondernomen,
  • ...

  Wilt u weten welke interestvoet wordt aangerekend in uw dossier? Neem dan contact op met één van onze infocenters.

 • Ik kan de alimentatieschuld niet in een keer betalen. Kan ik een afbetalingsplan krijgen?

 • Wanneer stopt de DAVO zijn tussenkomst en kan ik opnieuw rechtstreeks aan mijn ex-partner betalen, zonder dat de DAVO werkingskosten aanrekent?

  Zolang onze tussenkomst loopt, moet u aan ons betalen in plaats van rechtstreeks aan uw ex-partner en dat brengt werkingskosten met zich mee. In bepaalde gevallen stoppen wij met onze tussenkomst, volledig of voor een deel.

  We stoppen onze tussenkomst voor een deel

  Als u ons minstens zes keer na elkaar het onderhoudsgeld plus de werkingskosten betaald hebt, mag u het maandelijkse onderhoudsgeld weer rechtstreeks aan uw ex-partner betalen.

  De onderhoudsgelden die u vroeger al te laat betaalde (ook wel het ‘achterstallige onderhoudsgeld’ genoemd), blijft u wel nog aan ons betalen. Op dit deel zult u dus ook nog onze werkingskosten moeten betalen.

  Bijvoorbeeld:

  U moet maandelijks 200 euro onderhoudsgeld betalen voor uw kind. Daarnaast moet u ook nog een achterstal van 2.000 euro betalen.

  U betaalt ons in januari, februari, maart, april, mei en juni telkens 226 euro (de 200 euro maandelijks onderhoudsgeld plus 13 % werkingskosten).

  Dat wil zeggen dat wij vanaf juli onze tussenkomst voor een deel stoppen:

  • U betaalt nu rechtstreeks 200 euro per maand op het rekeningnummer van uw ex-partner, zonder de 13 % werkingskosten.
  • De 2.000 euro aan achterstallen plus de 13 % werkingskosten (en eventuele nalatigheidsinteresten) moet u wel nog aan ons betalen in plaats van aan uw ex-partner.

  We stoppen onze tussenkomst volledig:

  • wanneer uw ex-partner zelf beslist dat onze hulp niet meer nodig is
  • wanneer u minstens zes keer na elkaar het lopende onderhoudsgeld, alle achterstallige onderhoudsgelden én alle werkingskosten betaald hebt

  We sturen u sowieso een aangetekende brief om u te laten weten vanaf wanneer u weer rechtstreeks aan uw ex-partner mag betalen.

 • Tot wanneer moet ik onderhoudsgeld betalen voor mijn meerderjarige kinderen?

  Is er in het vonnis een einddatum opgenomen voor de betaling van het onderhoudsgeld?

  Zo niet, dan moet u het onderhoudsgeld blijven betalen tot het kind zijn studies heeft beëindigd en/of een vast inkomen (loon, enzovoort) of een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, enzovoort) heeft.

 • Moet ik nog onderhoudsgeld betalen als mijn minderjarige kinderen werden geplaatst?

  Ook al zijn uw minderjarige kinderen geplaatst, u moet het onderhoudsgeld blijven betalen:

  • zolang uw kinderen geen inkomen of vervangingsinkomen hebben,

  • zolang er geen nieuw vonnis is dat het onderhoudsgeld afschaft.

 • Moet ik nog onderhoudsgeld betalen als mijn ex-partner me mijn kinderen niet meer laat zien?

  Ook al wordt het omgangsrecht niet gerespecteerd, u moet het onderhoudsgeld blijven betalen:

  • zolang uw kinderen geen inkomen of vervangingsinkomen hebben,

  • zolang er geen nieuw vonnis is dat het onderhoudsgeld afschaft.

 • Kan de DAVO mijn volledige loon, werkloosheidsuitkering of uitkering in beslag nemen?

  We hebben dezelfde rechten als de onderhoudsgerechtigde: we kunnen beslag leggen op uw volledige inkomen.

 • Het bedrag van het onderhoudsgeld vastgesteld door de rechter is te hoog. Wat kan ik doen om dit te verminderen?

  Wij kunnen het bedrag van het onderhoudsgeld niet verminderen. U hebt daar een nieuw vonnis voor nodig. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw advocaat of een justitiehuis.