Over de DAVO

Over de DAVO

 • Wat is de DAVO ?

  De DAVO (Dienst voor alimentatievorderingen) werd opgericht als onderdeel van de Federale Overheidsdienst Financiën (Wet van 21 februari 2003).

  De DAVO maakt deel uit van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

  De dienst stelt lokale kantoren ter beschikking die verspreid zijn over het hele land. De contactgegevens van deze kantoren kunnen verkregen worden via de rubriek « contact » op deze website.

  De DAVO werd opgericht om een oplossing te bieden voor volgende problemen:

  • armoedebestrijding wegens het niet betalen van het onderhoudsgeld (= alimentatie) aan kinderen en/of (ex-)partner

  • het niet uitvoeren van gerechtelijke uitspraken en notariële aktes.

  Wanneer uw onderhoudsgeld niet wordt betaald, kunt u als onderhoudsgerechtigde (= diegene die het onderhoudsgeld moet krijgen) een aanvraag indienen bij de DAVO.

  De DAVO zal dan optreden om:

  • het maandelijks onderhoudsgeld (en de achterstallen) bij de onderhoudsplichtige (= diegene die het onderhoudsgeld moet betalen) op te eisen

  • eventueel voorschotten op het maandelijks onderhoudsgeld aan u te betalen

  Het is belangrijk te weten dat:

  • de DAVO niet automatisch optreedt. U moet hiervoor een aanvraag indienen en aan bepaalde voorwaarden voldoen

  • de DAVO over alle uitvoeringsmaatregelen beschikt die aan u, als onderhoudsgerechtigde, zijn toegekend

  • de DAVO alle informatie mag inwinnen over de financiële toestand van de onderhoudsplichtige

  • naast de tussenkomst van de DAVO, de onderhoudsplichtige strafrechtelijk kan  worden vervolgd voor het niet-betalen van het onderhoudsgeld

 • Wetgeving

  Oprichting

  Wet van 21 februari 2003 (PDF - 172 Ko) tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de Federale Overheidsdienst Financiën (Belgisch Staatsblad, 28 maart 2003)

  Wijzigingen​

  Andere