Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ontvangen onderhoudsgeld

Ontvangen onderhoudsgeld

 • Wat is onderhoudsgeld of alimentatie?

  Onderhoudsgeld of alimentatie is een som geld die iemand regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks  …) stort aan een verwante of (ex)-familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot …) die niet zelf voor zijn eigen behoeften kan instaan. Dat kan het gevolg zijn van de beslissing van een rechter of van een akkoord tussen de schuldenaar (diegene die het onderhoudsgeld betaalt) en de genieter (diegene die het onderhoudsgeld ontvangt).

 • Ik ontvang onderhoudsgeld. Is dat belastbaar?

  Ja. Het onderhoudsgeld dat u ontvangt (en dat voor de schuldenaar aftrekbaar is), wordt beschouwd als een gewoon inkomen. U moet het aangeven in uw belastingaangifte. Maar 80% van dat ontvangen onderhoudsgeld is effectief belastbaar.

  De achterstallen van onderhoudsgeld zijn ook voor 80% belastbaar. Als het onderhoudsgeld of de verhoging van het onderhoudsgeld voor de eerste keer door een rechter vastgelegd werd met terugwerkende kracht, kan het afzonderlijk belast worden.

 • Hoe moet ik ontvangen onderhoudsgeld aangeven?

  U moet de ontvangen bedragen opnemen in vak VI van uw aangifte, bij de code die overeenkomt met de aard van het onderhoudsgeld. Er zijn aparte codes voor regelmatig ontvangen onderhoudsgeld, voor onderhoudsgeld dat toegekend is met terugwerkende kracht, voor onderhoudsgeld in uitvoering van een rechterlijke beslissing en voor in één keer onder de vorm van kapitaal gestort onderhoudsgeld.

  Voor in één keer in de vorm van kapitaal gestort onderhoudsgeld bepaalt u het aan te geven bedrag door het kapitaal te vermenigvuldigen met een percentage in functie van uw leeftijd (omzettingsrente). Zie de tabel hieronder. U geeft dat bedrag elk jaar aan vanaf het jaar van de betaling tot en met uw overlijden.

  Leeftijd bij de betaling of toekenning Percentage
  40 jaar en minder   1
  41 tot 45 jaar 1,5
  46 tot 50 jaar 2
  51 tot 55 jaar 2,5
  56 tot 58 jaar 3
  59 en 60 jaar 3,5
  61 en 62 jaar 4
  63 en 64 jaar   4,5
  65 jaar en meer 5

  U moet steeds de naam, de voornaam en het adres vermelden van de persoon die u het onderhoudsgeld betaald heeft. Als u een papieren aangifte indient, vergeet die informatie dan niet te vermelden op de laatste pagina van uw aangifte.

 • Mijn minderjarig kind krijgt onderhoudsgeld van mijn ex-partner. Hoe moet ik dat aangeven?

  Het onderhoudsgeld dat kinderen ontvangen moet nooit worden toegevoegd aan de inkomsten van degene die de storting ontvangt (bijvoorbeeld een ouder). Het onderhoudsgeld vormt immers een eigen inkomen van de persoon aan wie het wettelijk toekomt.  

  U moet dat onderhoudsgeld dus nooit opnemen in uw aangifte: het moet aangegeven worden in de eigen aangifte van het kind, ongeacht diens leeftijd. Als u geen aangifteformulier ontvangen heeft op naam van uw kind én het jaarlijks bedrag van de uitkering overschrijdt het belastbare minimum (10.160 euro voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023), dan moet u er zelf een aanvragen bij uw belastingkantoor. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 10.570 euro). Voor kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar kan de aangifte ook ingevuld worden via Tax-on-web.

 • Mag ik mijn kind ten laste nemen als het onderhoudsgeld krijgt?

  Dat hangt af van het bedrag van het onderhoudsgeld en van de andere inkomsten van uw kind.

  Om nog ten laste te kunnen zijn mogen de netto-inkomsten van uw kind (onderhoudsgeld, eventueel verhoogd met andere inkomsten zoals lonen) een bepaald bedrag niet overschrijden.   

  Meer informatie over kinderen ten laste.

 • Mijn kind(eren) betalen mij onderhoudsgeld bovenop mijn pensioen. Wat is het effect daarvan op mijn belastingen?

  Als u een pensioen ontvangt, heeft u in principe recht op een belastingvermindering voor pensioenen.
  Wanneer u bovenop dat pensioen nog andere inkomsten verkrijgt, zoals een onderhoudsgeld, dan zal die belastingvermindering dalen.