Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De overledene woonde de laatste 5 jaar in een ambtsgebied van een ander kantoor dan Halle, Namen of Brussel 1

U hebt twee manieren om een attest van erfopvolging aan te vragen.

1. U downloadt rechtstreeks het aanvraagformulier en verstuurt het met de post of digitaal

MET DE POST

Vul het  aanvraagformulier (DOCX, 57.93 KB) op uw pc in en bezorg het ondertekend aan een kantoor Rechtszekerheid samen met een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur.

We raden u ook aan om de volgende documenten mee op te sturen zodat het kantoor Rechtszekerheid u sneller kan helpen:

  • (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding van een huwelijkscontract)
  • als de overledene geen afstammelingen heeft, ook een kopie van het (of de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen


DIGITAAL

U kunt het aanvraagformulier ook digitaal via eID ondertekenen en naar het mailadres van een kantoor Rechtszekerheid doorsturen met een digitaal uittreksel van de overlijdensakte.

We raden u ook aan om eventuele foto’s of een kopie van de trouwboekjes mee op te sturen zodat het kantoor Rechtszekerheid u sneller kan helpen.

Hoe het formulier via eID ondertekenen?
 

2. U neemt met ons telefonisch of via mail contact op

Bel naar het nummer 02 572 57 57 of stuur een mail naar om het even welk kantoor Rechtszekerheid.
Daar kunt u ook een blanco aanvraagformulier bekomen.

Hoe vind ik een kantoor Rechtszekerheid?

Opmerking: de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene moeten voorkomen in het aanvraagformulier.
De verklaringen die u in het aanvraagformulier doet, moeten juist zijn en op eer gedaan worden.