Berekening en betaling

Successierecht betalen: hoeveel, wie, hoe en wanneer?

 • Wie moet het successierecht betalen?

  Elke erfgenaam en legataris moet een successierecht betalen voor hetgeen hij krijgt.

 • Hoeveel successierecht moet ik betalen?

  Het successierecht wordt berekend aan de hand van de aangifte van nalatenschap.

  Het successierecht wordt berekend:

  • volgens een tarief dat opklimt per schijf van verkrijging
  • volgens een tarief dat verschilt naargelang de graad van verwantschap tussen de erfgenaam en de overledene

  De tarieven verschillen afhankelijk van het gewest waar de aangifte ingediend moet worden. 

 • Hoe kan ik het successierecht betalen?

  U kunt het successierecht betalen door:

  • storting of overschrijving van het te betalen bedrag op het rekeningnummer van het bevoegde kantoor Rechtszekerheid
   of
  • de afgifte van kunstwerken (die betalingswijze is aan een speciale reglementering onderworpen)
 • Wanneer moet ik het successierecht betalen?

  U moet het successierecht betalen binnen de 2 maanden na de dag waarop de indieningstermijn voor de aangifte van nalatenschap verstreken is (zie Aangifte van nalatenschap).

  Na die termijn is de wettelijke intrest verschuldigd.

 • Kan ik een uitstel van betaling van het successierecht krijgen?

  Om een uitstel van betaling van het successierecht te krijgen dient u een gemotiveerd verzoek in bij de ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid waar u de aangifte van nalatenschap ingediend hebt.

  U kunt maximum 5 jaar uitstel krijgen vanaf de datum van het overlijden.

  Opgepast: ook als u een uitstel van betaling krijgt, kunnen er nalatigheidsintresten aangerekend worden.