Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Berekening en betaling

Elke erfgenaam en legataris moet in principe een successierecht (belasting) betalen op zijn of haar deel van de nalatenschap. De aangifte van nalatenschap dient als basis voor de berekening.

 • Op welke goederen moet ik successierecht betalen?

  De overledene is rijksinwoner in België

  • U moet alle (roerende en onroerende) goederen die de overledene nalaat, aangeven.
  • U kunt de kosten van de begrafenis en bepaalde schulden die de overledene nalaat van de nalatenschap aftrekken.
  • Op de goederen zijn de successierechten van toepassing.

  Ook onroerende goederen in het buitenland moet u dus aangeven. Successiebelasting die u in het buitenland op die onroerende goederen betaalt, kunt u, naargelang de situatie, geheel of gedeeltelijk in mindering brengen van de te betalen successierechten in België.

  De overleden is geen rijksinwoner van België

  • U moet de onroerende goederen in België aangeven.
  • U kunt bepaalde schulden aftrekken die voor het onroerend goed aangegaan zijn.
  • Op de onroerende goederen is het zogenaamde recht van overgang bij overlijden van toepassing.

  Wie is rijksinwoner?

  Een rijksinwoner is iemand die zijn woonplaats of zijn zetel van vermogen hoofdzakelijk in België heeft, dus iemand die zijn laatste (werkelijke, effectieve en voortdurende) woonplaats in België heeft.

  Als de fiscale woonplaats tijdens de laatste 5 jaar in verschillende gewesten gevestigd was, geldt de fiscale woonplaats van het gewest waarin de fiscale woonplaats van de overledene tijdens die 5 jaar het langst gevestigd was. De nationaliteit van de overledene en de plaats van overlijden zijn daarbij van geen belang.

  Voorbeelden van rijksinwoners (met de regionale wetgeving van toepassing) kunnen zijn:

  • Iemand die eerst in Wallonië 2 ½ jaar woont, dan in Nederland 1 jaar en ten slotte Vlaanderen 1 ½ jaar (Waalse recht van aanpassing).
  • Iemand die eerst in Nederland 3 jaar en daarna in Vlaanderen 2 jaar woont (Vlaamse recht van aanpassing).

 • Hoeveel successierecht moet ik betalen?

  Het successierecht wordt berekend aan de hand van de aangifte van nalatenschap.

  Het successierecht wordt berekend:

  • volgens een tarief dat opklimt per schijf van verkrijging
  • volgens een tarief dat verschilt naargelang de graad van verwantschap tussen de erfgenaam en de overledene

  De tarieven verschillen afhankelijk van het gewest waarbij u de aangifte moet indienen.

 • Hoe kan ik het successierecht betalen?

  U kunt het successierecht betalen door:

  • storting of overschrijving van het te betalen bedrag op het rekeningnummer van het bevoegde kantoor Rechtszekerheid
   of
  • de afgifte van kunstwerken (die betalingswijze is aan een speciale reglementering onderworpen)
 • Wanneer moet ik het successierecht betalen?

  U moet het successierecht betalen binnen de 2 maanden na de dag waarop de indieningstermijn voor de aangifte van nalatenschap verstreken is (zie Aangifte van nalatenschap).

  Na die termijn is de wettelijke intrest verschuldigd (7 %).

 • Kan ik een uitstel van betaling van het successierecht krijgen?

  Om een uitstel van betaling van het successierecht te krijgen dient u een gemotiveerd verzoek in bij de ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid waar u de aangifte van nalatenschap ingediend hebt.

  U kunt maximum 5 jaar uitstel krijgen vanaf de datum van het overlijden.

  Opgepast: ook als u een uitstel van betaling krijgt, kunnen er nalatigheidsintresten aangerekend worden.