Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tarieven

 • Tarieven tussen echtgenoten, samenwonenden en in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder, grootouder …)

  De tarieven zijn van toepassing op het nettodeel dat iedere erfgenaam afzonderlijk erft.

  Gedeelte van het netto-aandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot
  0,01 50.000 3 %
  50.000,01 100.000 8 % € 1.500
  100.000,01 175.000 9 % € 5.500
  175.000,01 250.000 18 % € 12.250
  250.000,01 500.000 24 % € 25.750
  boven de 500.000 30 % € 85.750

  Samenwonende

  Onder samenwonende wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verstaan:

  • de persoon die op de dag van het overlijden wettelijk samenwoonde met de overledene
  • en die samen met de overledene een verklaring van wettelijke samenwoning opgemaakt heeft bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats

  Het tarief in rechte lijn is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook van toepassing voor stiefkinderen, stiefouders en adoptiekinderen. Die moeten wel kunnen bewijzen dat zij aan de nodige voorwaarden voldoen.

  Stiefkind

  • het kind van de partner (echtgenoot, wettelijk samenwonende) van de overledene
  • het kind van een overleden partner, op voorwaarde dat de partnerrelatie nog bestond op het ogenblik van het overlijden
  • een persoon die niet van de overledene afstamt maar die, op het ogenblik van het overlijden, gedurende minstens 1 jaar zonder onderbreking bij de overledene ingewoond heeft en die tijd hoofdzakelijk van een of verschillende personen (de overledene, de partner van de overledene, de overledene en zijn partner, de overledene en andere personen of de partner van de overledene en andere personen) de hulp en verzorging gekregen heeft die kinderen normaal van hun ouders krijgen

  Stiefouder

  Onder een stiefouder wordt de persoon verstaan die de overledene onder dezelfde voorwaarden de in de vorige paragraaf bedoelde hulp en verzorging gegeven heeft.

  Adoptiekind

  Het gaat om een kind dat onder het stelsel van de volle of de gewone adoptie geadopteerd werd.

  Bij gewone adoptie gelden bijkomende voorwaarden:

  1. Het adoptiekind heeft:
   • vóór de leeftijd van 21 jaar
   • gedurende 3 jaar zonder onderbreking
   • van de adoptieouder, of van de adoptieouder en zijn partner, de hulp en verzorging hebben gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen
  2. Het adoptiekind is een kind van de echtgenoot van de adoptieouder
  3. Op het ogenblik van de adoptie:
   • stond het kind onder de voogdij van de openbare onderstand of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van een vergelijkbare instelling in de Europese Economische Ruimte
    of
   • was het kind wees van een voor België gestorven vader of moeder
  4. Het adoptiekind werd geadopteerd door een persoon van wie al de afstammelingen voor België gestorven zijn
 • Tarieven tussen broers en zussen

  De tarieven zijn van toepassing op het nettodeel dat iedere erfgenaam afzonderlijk erft.

  Gedeelte van het netto-aandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot
  0,01 12.500 20 %
  12.500,01 25.000 25 % € 2.500
  25.000,01 50.000 30 % € 5.625
  50.000,01 100.000 40 % € 13.125
  100.000,01 175.000 55 % € 33.125
  175.000,01 250.000 60 % € 74.375
  boven de 250.000 65 % € 119.375
 • Tarieven tussen ooms, tantes, neven en nichten

  Eerst worden de successietarieven berekend op de samengenomen delen van al deze erfgenamen. Elke erfgenaam betaalt een deel van de belasting in verhouding tot zijn of haar erfdeel.

  Gedeelte van het aandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot
  0,01 50.000 35 %
  50.000,01 100.000 50 % € 17.500
  100.000,01 175.000 60 % € 42.500
  boven de 175.000 70 % € 87.500
 • Tarieven tussen andere personen

  Eerst worden de successietarieven berekend op de samengenomen delen van al deze erfgenamen. Elke erfgenaam betaalt een deel van de belasting in verhouding tot zijn of haar erfdeel.

  Gedeelte van het aandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot
  0,01 50.000 40 %
  50.000,01 75.000 55 % € 20.000
  75.000,01 175.000 65 % € 33.750
  boven de 175.000 80 % € 98.750