Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Tarieven Waals Gewest

Voor de successierechten in het Waals Gewest gelden er verschillende tarieven. De tarieven hangen af van:

  • de verwantschap met de overledene
  • de omvang van de erfenis

In bepaalde situaties is een vermindering of vrijstelling van de successierechten mogelijk.