Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Tarieven Waals Gewest

Voor de successierechten in het Waals Gewest gelden er verschillende tarieven. De tarieven hangen af van:

  • de verwantschap met de overledene
  • de omvang van de erfenis

In bepaalde situaties is een vermindering of vrijstelling van de successierechten mogelijk.