Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kinderen met een beperking en personen ten laste met een beperking

Kinderen met een beperking en personen ten laste met een beperking

 • Ik heb een kind met een beperking of een andere persoon met een beperking ten laste. Heb ik recht op een bijkomend belastingvoordeel?

  Als u kinderen met een beperking of andere personen met een beperking ten laste heeft, hebt u recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som.

  Dat betekent dat een groter deel van uw inkomen niet belast wordt en dat uw verschuldigde belasting dus verlaagt.

 • Wat is de fiscale definitie van een kind met een beperking?

  Het gaat hier om een kind waarvoor u in principe kinderbijslag krijgt.

  Een kind is erkend als gehandicapt als het voor ten minste 66 % getroffen is door ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens één of meer aandoeningen.

  Dat komt voor de kinderbijslag voor kinderen met een beperking overeen met een minimum van vier punten in pijler 1 (onafhankelijk van het aantal punten voor het geheel van de drie pijlers).

 • Wat is de fiscale definitie van een andere persoon met een beperking?

  Ongeacht de leeftijd van de persoon, moet vastgesteld zijn dat voor de leeftijd van 65 jaar een van volgende situaties is ontstaan en vastgesteld:

  • ofwel de lichamelijke of geestelijke toestand het verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of minder van wat een persoon zonder een beperking door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
  • ofwel de gezondheidstoestand een volledig gebrek aan, of een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten tot gevolg heeft, gemeten volgens de handleiding en de medisch-sociale schaal van toepassing in het kader van de wetgeving met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een beperking
  • ofwel na de periode van primaire ongeschiktheid, bepaald in artikel 87 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, het verdienvermogen is verminderd tot een derde of minder, zoals bepaald in artikel 100 van dezelfde gecoördineerde wet
  • ofwel die, ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing, tot ten minste 66 % blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt is verklaard
 • Onder welke voorwaarden kan mijn kind ten laste zijn?

 • Wat is het belastingvoordeel voor een gehandicapt kind ten laste?

  Het belastingvrije deel van het inkomen wordt verhoogd volgens het aantal kinderen ten laste. Een gehandicapt kind telt voor 2 kinderen.

  Aj. 2023, ink.2022 Aj. 2024, ink.2023
  voor 1 kind ten laste € 1.690 € 1.850
  voor 2 kinderen ten laste € 4.340 € 4.760
  voor 3 kinderen ten laste € 9.730 € 10.660
  voor 4 kinderen ten laste € 15.740 €17.250
  voor meer dan 4 kinderen ten laste
      supplement per kind boven het 4de
  € 15.740
      € 6.010
  € 17.250
       € 6.580

  Voorbeeld:

  Mevrouw Janssens heeft 3 kinderen ten laste waaronder 1 gehandicapt kind. Mevrouw Janssens heeft dus recht op het fiscaal voordeel voor 4 kinderen ten laste, of 15.740 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022).

  Voor andere fiscale voordelen voor kinderen ten laste: zie Kinderen ten laste.

 • Onder welke voorwaarden kan een persoon (ander dan een kind) ten laste zijn?

 • Wat is het belastingvoordeel voor gehandicapte personen ten laste (andere dan mijn kind)?

  Het bedrag (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020) van het belastingvrije deel van het inkomen voor gehandicapte personen ten laste verschilt naar gelang het gaat om:

  • uw ascendenten (ouders, grootouders …) van 65 jaar of ouder: 6.540 euro per persoon
  • uw broers en zussen van 65 jaar of ouder: 6.540 euro per persoon
  • uw ascendanten (ouders, grootouders) jonger dan 65 jaar: 3.260 euro per persoon
  • personen van wie u als kind ten laste bent geweest: 3.260 euro per persoon
 • Hoe moet ik mijn gehandicapte kinderen en andere personen ten laste vermelden in mijn aangifte?

  U vermeldt het aantal gehandicapte kinderen en andere gehandicapte personen in uw aangifte in vak II, B.

  U moet het bewijs van de handicap ter beschikking houden van de administratie. U moet het dus niet bij uw aangifte voegen. Dat bewijs geldt zolang de periode van ‘ongeschiktheid’ niet verlopen is.