Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tarieven onroerende goederen

Schenkingstarieven voor onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Wat wordt er verstaan onder een samenwonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Onder samenwonende wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de persoon verstaan met wie de schenker een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd heeft.

 • Wat is het tarief bij schenking van een onroerend goed aan een echtgenoot/samenwonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Bij schenking van een onroerend goed aan een echtgenoot/samenwonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is vanaf 1 januari 2016 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde: 

  Gedeelte van de schenking  Tussen echtgenoten en samenwonenden
  Van tot (inbegrepen) Percentage voor het overeenstemmende gedeelte  Belasting van de voorgaande gedeelten
  € 0,01 € 150.000 3 %  
  € 150.000,01 € 250.000 9 % € 4.500
  € 250.000,01 € 450.000 18 % € 13.500
  Boven de € 450.000   27 % € 49.500

   

 • Kan ik een vermindering van schenkingsrecht genieten wanneer ik van mijn echtgenoot/samenwonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een onroerend goed gekregen heb?

  Ja, als begunstigde echtgenoot/samenwonende kunt u een vermindering van het schenkingsrecht krijgen als u minstens drie kinderen jonger dan 21 in leven hebt.

  De vermindering bedraagt 4 % per kind jonger dan 21, met een maximum van 124 euro per kind.

 • Kan ik een vermindering van schenkingsrecht genieten wanneer ik van mijn echtgenoot/samenwonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een onroerend goed gekregen heb dat bestemd is tot bewoning?

  Nee. Het nieuwe tarief bij schenking van een onroerend goed is van toepassing want het is lager dan het voordeeltarief.

  Vanaf 1 januari 2016 is bij een schenking tussen echtgenoten en samenwonenden van

  • het aandeel ‘in volle eigendom’ van de schenker in een onroerend goed
  • dat geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd is
  • en dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt

  voor het schenkingsrecht het voordeel­tarief niet meer van toepassing.

 • Wat is het tarief bij schenking van onroerende goederen aan een familielid in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder, grootouder) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Bij schenking van een onroerend goed aan een familielid in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder, grootouder) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is vanaf 1 januari 2016 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde:

  Gedeelte van de schenking In rechte lijn
  Van tot (inbegrepen) Percentage voor het overeenstemmende gedeelte Belasting van de voorgaande gedeelten
  € 0,01 € 150.000 3 %  
  € 150.000,01 € 250.000 9 % € 4.500
  € 250.000,01 € 450.000 18 % € 13.500
  Boven de € 450.000   27 % € 49.500
 • Kan ik een vermindering van schenkingsrecht genieten wanneer ik van een familielid in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder, grootouder) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een onroerend goed gekregen heb dat bestemd is tot bewoning?

  Nee. Het nieuwe tarief bij schenking van een onroerend goed is van toepassing want het is lager dan het voordeeltarief.

  Vanaf 1 januari 2016 is bij een schenking in rechte lijn van

  • het aandeel ‘in volle eigendom’ van de schenker in een onroerend goed
  • dat geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd is
  • en dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt

  voor het schenkingsrecht het voordeel­tarief niet meer van toepassing.

 • Wat is het tarief bij schenking van onroerende goederen aan een broer of zus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Bij schenking van een onroerend goed aan een broer of zus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is vanaf 1 januari 2016 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde: 

  Gedeelte van de schenking Tussen broers en zussen
  Van tot (inbegrepen) Percentage voor het overeenstemmende gedeelte Belasting van de voorgaande gedeelten
  € 0,01 € 150.000 10 %  
  € 150.000,01 € 250.000 20 % € 15.000
  € 250.000,01 € 450.000  30 % € 35.000
  Boven de € 450.000   40 % € 95.000
 • Wat is het tarief bij schenking van onroerende goederen aan een oom, tante, neef of nicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Bij schenking van een onroerend goed aan een oom, tante, neef of nicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is vanaf 1 januari 2016 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde:  

  Gedeelte van de schenking Tussen ooms, tantes, neven of nichten
  Van tot (inbegrepen) Percentage voor het overeenstemmende gedeelte Belasting van de voorgaande gedeelten
  € 0,01 € 150.000 10 %  
  € 150.000,01 € 250.000 20 % € 15.000
  € 250.000,01 € 450.000 30 % € 35.000
  Boven de € 450.000   40 % € 95.000
 • Wat is het tarief bij schenking van onroerende goederen aan een andere persoon dan een echtgenoot/samenwonende, familielid in rechte lijn, broer, zus, oom, tante, neef of nicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Bij schenking van een onroerend goed aan een andere persoon dan een echtgenoot/samenwonende, familielid in rechte lijn, broer, zus, oom, tante, neef of nicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is vanaf 1 januari 2016 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde:  

  Gedeelte van de schenking Andere
  Van tot (inbegrepen) Percentage voor het overeenstemmende gedeelte Belasting van de voorgaande gedeelten
  € 0,01 € 150.000 10 %  
  € 150.000,01 € 250.000 20 % € 15.000
  € 250.000,01 € 450.000 30 % € 35.000
  Boven de € 450.000   40 % € 95.000
 • Kan ik een vermindering van schenkingsrecht genieten wanneer ik van een andere persoon dan een echtgenoot/samenwonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een onroerend goed gekregen heb?

  Ja, u kunt als begunstigde een vermindering van het schenkingsrecht krijgen als u minstens 3 kinderen jonger dan 21 in leven hebt.

  De vermindering bedraagt 2 % per kind jonger dan 21, met een maximum van 62 euro per kind.