Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Tarieven roerende goederen

Schenkingstarieven voor roerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Wat wordt er verstaan onder een samenwonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Onder samenwonende wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de persoon verstaan met wie de schenker een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd.

 • Wat is het tarief bij schenking van roerende goederen aan een echtgenoot/samenwonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Bij schenking van een roerend goed (geld, juwelen, antiek ...) is een schenkingsrecht van 3 % van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde. 

 • Wat is het tarief bij schenking van roerende goederen aan een familielid in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder, grootouder) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Bij een schenking van een roerend goed (geld, juwelen, antiek ...) is een schenkingsrecht van 3 % van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde.

 • Wat is het tarief bij schenking van roerende goederen aan een ander persoon dan een echtgenoot/samenwonende of een familielid in rechte lijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Bij een schenking van een roerend goed (geld, juwelen, antiek ...) is een schenkingsrecht van 7 % van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde.