Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Registratie

Hoe een roerende schenking laten registreren?

U kunt een roerende schenking laten registreren in eender welk kantoor Rechtszekerheid. Daarvoor moet u het bewijsdocument van de gedane schenking ter registratie aanbieden. Dat document moet zeker volgende elementen bevatten:

  • de namen van de schenker en de begiftigde
  • het geschonken goed / de geschonken goederen
  • de woonplaats van de schenker tijdens de afgelopen 5 jaar
  • de datum van de schenking
  • de handtekeningen van de schenker en de begiftigde

De begiftigde moet de schenking ook officieel aanvaarden.

U kunt dat document op 2 manieren ter registratie aanbieden:

  1. Via e-mail: u verstuurt het document (pdf) via e-mail naar het kantoor Rechtszekerheid van uw keuze.
  2. Via de post: u verstuurt (een kopie van) het document via aangetekende of gewone post naar het kantoor Rechtszekerheid van uw keuze.

U vindt het postadres en het e-mailadres van de kantoren Rechtszekerheid terug in onze kantorengids.

In het Vlaamse Gewest registreren we de schenking:

  • op de datum van ontvangst van het bewijsdocument via mail of via de post als we dat document ontvangen tijdens onze kantooruren.
  • op de eerstvolgende werkdag als we het document ontvangen buiten onze kantooruren (tijdens het weekend of op een feestdag).

Het kantoor Rechtszekerheid stuurt het geregistreerde document door naar de Vlaamse Belastingdienst, die op haar beurt de verschuldigde belasting vordert.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest wordt de schenking geregistreerd na betaling van het schenkingsrecht op de rekening van het kantoor Rechtszekerheid. Voor het exacte bedrag van de schenkingsrechten en het rekeningnummer van het kantoor neemt u contact op met het kantoor Rechtszekerheid van uw keuze of vermeldt u uw e-mailadres of telefoonnummer bij de aanbieding van uw schenking zodat het kantoor Rechtszekerheid u onmiddellijk kan contacteren.