Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hoe een buitenlandse notariële akte die titel vormt voor een schenking onder de levenden van roerende goederen door een rijksinwoner ter registratie aanbieden?

Deze aanbieding van de in het buitenland verleden akte moet op uitgifte, afschrift of uittreksel gebeuren op papier (art. 2, 2e lid W. Reg. en artikel 25, eerste lid W. Reg. – 'gewaarmerkt beknopt uittreksel'). Let wel: u mag geen kopie van de uitgifte, afschrift of uittreksel aanbieden, enkel het origineel van de uitgifte, het afschrift of het uittreksel mag worden aangeboden.

Deze akte kan dus niet aangeboden worden via MyMinfin.

Ingeval deze voorwaarde niet vervuld is, moeten we de registratie weigeren. Het aangeboden document wordt naar u teruggestuurd met de schriftelijke motivering van de weigering en de vraag opnieuw aan te bieden conform de bepalingen van het W. Reg.