Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een roerende schenking laten registreren via MyMinfin

 1. Ga naar het tabblad ‘MIJN INTERACTIES’.

  startscherm met verschillende tabbladen, pijl naar het tabblad ‘Mijn interacties’
 2. Kies de rubriek ‘Een document indienen of antwoorden op een brief’.

  rubrieken in het tabblad ‘Mijn interacties’, pijl naar de rubriek ‘Een document indienen of antwoorden op een brief’
 3. Kies de optie ‘Roerende schenking’ in het eerste scherm.

  MyMinfin, eerste scherm aanvraag roerende schenking
  1. Kies bij ‘Ik wil een document indienen’ de optie ‘Ik beschik niet over een dienstcode’. Selecteer ‘Roerende schenking’ in het uitrolmenu.
  2. Duid aan of u:
   • in eigen naam het document ter registratie aanbiedt (u bent de schenker of de begiftigde)
   • in naam van iemand anders het document ter registratie aanbiedt (u bent niet de schenker of de begiftigde)

   Als u de onderhandse roerende schenking in naam van iemand anders ter registratie aanbiedt, moet u ook het rijksregisternummer (ook nationaal nummer genaamd) van de schenker of de begiftigde persoon ingeven.

   MyMinfin, pijl naar vak voor rijksregisternummer
  3. Klik op de knop ‘VOLGENDE’.
 4. Voeg het document toe in het tweede scherm.

  MyMinfin, tweede scherm aanvraag roerende schenking
  1. Voeg de te registreren onderhandse roerende schenking (met de eventuele samengevoegde bijlagen) in pdf-formaat toe bij ‘Document toevoegen’.
  2. U kunt nog een bijkomende commentaar toevoegen in het vak ‘Bijkomende informatie’.

   Heeft noch de schenker noch de begiftigde zijn fiscale woonplaats in België, dan moet de aanbieder in dit vak vermelden van welk gewest die wil dat de tarieven toegepast worden (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Waals Gewest).

  3. Klik op de knop ‘INDIENEN’ om het document ter registratie aan te bieden.

U krijgt de melding dat uw aanvraag tot registratie van een roerende schenking goed werd ontvangen: ‘Uw antwoord werd goed ontvangen.’ De bevoegde dienst gaat nu na of het document geregistreerd kan worden.

Via het tabblad ‘MIJN DOCUMENTEN’ vindt u het ter registratie aangeboden document en de datum van aanbieden terug.
MyMinfin - mijn documenten

U kunt het aangeboden document ook downloaden.
MyMinfin - downloaden