Tarieven onroerende goederen

Schenkingstarieven voor onroerende goederen in Wallonië

 • Wat wordt er verstaan onder wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest?

  Onder wettelijk samenwonende wordt in het Waalse Gewest verstaan:

  • de persoon die op het ogenblik van de schenking met de schenker gedomicilieerd is
   en
  • met wie de schenker een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd heeft overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek of het Wetboek van Internationaal privaat recht

   

 • Wat is het tarief bij schenking van een onroerend goed aan een echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest?

  Bij schenking van een onroerend goed aan een echtgenoot/samenwonende in het Waalse Gewest is sinds 1 januari 2017 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde:

  Gedeelte van de schenking  Tussen echtgenoten en samenwonenden
  Van tot en met Percentage voor het overeenstemmende gedeelte  Belasting van de voorgaande gedeelten
  € 0,01 € 25.000 3 %  
  € 25.000,01 € 100.000 4 % € 750
  € 100.000,01 € 175.000 9 % € 3.750
  € 175.000,01 € 200.000 12 % € 10.500
  € 200.000,01 € 400.000 18 % € 13.500
  € 400.000,01 € 500.000 24 % € 49.500
  Boven de € 500.000   30 % € 73.500

   

 • Kan ik een vermindering van het schenkingsrecht krijgen wanneer ik van mijn echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest een onroerend goed gekregen heb?

  Ja, als begunstigde echtgenoot/wettelijk samenwonende kunt u een vermindering van het schenkingsrecht krijgen als u minstens drie kinderen jonger dan 21 in leven hebt op het moment dat het recht voor de staat verworven is.

  De vermindering bedraagt 4 procent per kind dat de leeftijd van 21 jaar niet bereikt heeft, met een maximum van 124 euro per kind. 

 • Wat is het tarief bij schenking van een woning aan een echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest?

  Bij schenking aan een echtgenoot/wettelijk samenwonende van

  • het aandeel ‘in volle eigendom’ van de schenker in een onroerend goed,
  • dat geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd is,
  • dat in het Waalse Gewest ligt,
  • en waarin de schenker op het ogenblik van de schenking minstens 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats heeft,

  is sinds 1 januari 2017 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde:

  Gedeelte van de schenking Tussen echtgenoten en samenwonenden
  Van tot en met Percentage voor het overeenstemmende gedeelte Belasting van de voorgaande gedeelten
  € 0,01 € 25.000 1 %  
  € 25.000,01 € 50.000 2 % € 250
  € 50.000,01 € 100.000 4 % € 750
  € 100.000,01 € 175.000 5 % € 2.750
  € 175.000,01 € 250.000 9 % € 6.500
  € 250.000,01 € 400.000 18 % € 13.250
  € 400.000,01 € 500.000 24 % € 40.250
  Boven de € 500.000   30 % € 64.250

  Schenkingen aan echtgenoten of wettelijk samenwonenden van een onroerend goed dat bestemd is voor bewoning, zijn bovendien vrijgesteld van schenkingsrecht:

  • tot 12.500 euro
  • tot 12.500 euro extra wanneer het brutoaandeel per begunstigde niet meer bedraagt dan 125.000 euro
 • Wat is het tarief bij schenking van een onroerend goed aan een familielid in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder, grootouder) in het Waalse Gewest?

  Bij schenking van onroerende goederen aan een familielid in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder, grootouder) in het Waalse Gewest is sinds 1 januari 2017 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde: 

  Gedeelte van de schenking In rechte lijn
  Van tot en met Percentage voor het overeenstemmende gedeelte Belasting van de voorgaande gedeelten
  € 0,01 € 25.000 3 %  
  € 25.000,01 € 100.000 4 % € 750
  € 100.000,01 € 175.000 9 % € 3.750
  € 175.000,01 € 200.000 12 % € 10.500
  € 200.000,01 € 400.000  18 %  € 13.500
  € 400.000,01 € 500.000 24 %  € 49.500
  Boven de € 500.000   30 % € 73.500
 • Wat is het tarief bij schenking van een woning aan een familielid in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder, grootouder) in het Waalse Gewest?

  Bij schenking aan een familielid in rechte lijn van

  • het aandeel ‘in volle eigendom’ van de schenker in een onroerend goed,
  • dat geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd is,
  • dat in het Waalse Gewest ligt,
  • en waarin de schenker op het ogenblik van de schenking minstens 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats heeft,

  is sinds 1 januari 2017 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van elke begunstigde:

  Gedeelte van de schenking In rechte lijn
  Van tot en met Percentage voor het overeenstemmende gedeelte Belasting van de voorgaande gedeelten
  € 0,01 € 25.000 1 %  
  € 25.000,01 € 50.000 2 % € 250
  € 50.000,01 € 100.000 4 % € 750
  € 100.000,01 € 175.000 5 % € 2.750
  € 175.000,01 € 250.000 9 % € 6.500
  € 250.000,01 € 400.000 18 % € 13.250
  € 400.000,01 € 500.000 24 % € 40.250
  Boven de € 500.000   30 % € 64.250

  Schenkingen aan een familielid in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder, grootouder) van een onroerend goed dat  voor bewoning bestemd is, zijn bovendien vrijgesteld van het schenkingsrecht:

  • tot 12.500 euro
  • tot 12.500 euro extra wanneer het brutoaandeel per begunstigde niet meer bedraagt dan 125.000 euro
 • Wat is het tarief bij schenking van een onroerend goed aan een broer of zus in het Waalse Gewest?

  Bij schenking van een onroerend goed aan een broer of zus in het Waalse Gewest is vanaf 1 januari 2017 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel  van de begunstigde: 

  Gedeelte van de schenking Tussen broers en zussen
  Van tot en met Percentage voor het overeenstemmende gedeelte Belasting van de voorgaande gedeelten
  € 0,01 € 50.000 10 %  
  € 50.000,01 € 75.000 10 % € 5.000
  € 75.000,01 € 150.000  20 % € 7.500
  € 150.000,01 € 175.000 20 % € 22.500
  € 175.000,01 € 300.000  30 % € 27.500
  € 300.000,01 € 350.000 30 % € 65.000
  € 350.000,01 € 450.000 40 % € 80.000
  Boven de € 450.000   40 % € 120.000
 • Wat is het tarief bij schenking van een onroerend goed aan een oom, tante, nicht of neef in het Waalse Gewest?

  Bij schenking van een onroerend goed aan een oom, tante, nicht of neef in het Waalse Gewest is sinds 1 januari 2017 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde:

  Gedeelte van de schenking Tussen ooms, tantes, neven of nichten
  Van tot en met Percentage voor het overeenstemmende gedeelte Belasting van de voorgaande gedeelten
  € 0,01 € 50.000 10 %  
  € 50.000,01 € 75.000 20 % € 5.000
  € 75.000,01 € 150.000 20 % € 10.000
  € 150.000,01 € 175.000 30 % € 25.000
  € 175.000,01 € 300.000 30 % € 32.500
  € 300.000,01 € 350.000 40 % € 70.000
  € 350.000,01 € 450.000 40 % € 90.000
  Boven de € 450.000   50 % € 130.000
 • Wat is het tarief bij schenking van een onroerend goed aan een andere persoon dan een echtgenoot/wettelijk samenwonende, familielid in rechte lijn, broer, zus, oom, tante, nicht of neef in het Waalse Gewest?

  Bij schenking van een onroerend goed aan een andere persoon dan een echtgenoot/wettelijk samenwonende, familielid in rechte lijn, broer, zus, oom, tante, nicht of neef in het Waalse Gewest is vanaf 1 januari 2017 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde:  

  Gedeelte van de schenking Tussen alle andere personen
  Van tot en met Percentage voor het overeenstemmende gedeelte Belasting van de voorgaande gedeelten
  € 0,01 € 50.000 20 %  
  € 50.000,01 € 75.000 30 % € 10.000
  € 75.000,01 € 150.000 30 % € 17.500
  € 150.000,01 € 175.000 40 % € 40.000
  € 175.000,01 € 300.000 40 % € 50.000
  € 300.000,01 € 350.000 50 % € 100.000
  € 350.000 € 450.000 50 % € 125.000
  Boven de € 450.000   50 % € 175.000
 • Kan ik een vermindering van het schenkingsrecht krijgen wanneer ik van een andere persoon dan een echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest een onroerend goed gekregen heb?

  Ja, u kunt als begunstigde een vermindering krijgen als u minstens 3 kinderen jonger dan 21 in leven hebt op het moment dat het recht voor de staat verworven is.

  De vermindering bedraagt 2 procent per kind dat de leeftijd van 21 jaar niet bereikt heeft, met een maximum van 62 euro per kind.