Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tarieven onroerende goederen

Schenkingstarieven voor onroerende goederen in Wallonië

 • Wat wordt er verstaan onder wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest?

  Onder wettelijk samenwonende wordt in het Waalse Gewest verstaan:

  • de persoon die op het ogenblik van de schenking met de schenker gedomicilieerd is
   en
  • met wie de schenker een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd heeft overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek of het Wetboek van Internationaal privaat recht

   

 • Wat is het tarief bij schenking van een onroerend goed aan een familielid in rechte lijn of aan een echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest?

  Bij schenking van een onroerend goed aan een familielid in rechte lijn (kleinkind, kind, ouder, grootouder enz.) of aan een echtgenoot/samenwonende in het Waalse Gewest is sinds 3 september 2018 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde:

  Gedeelte van de schenking  In rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden
  Van tot en met Percentage voor het overeenstemmende gedeelte  Belasting van de voorgaande gedeelten
  0,01 € 150.000 € 3 %
  150.000,01 € 250.000 € 9 % 4.500 €
  250.000,01 € 450.000 € 18 % 13.500 €
  Boven de 450.000 € 27 % 49.500 €

 • Kan ik een vermindering van het schenkingsrecht krijgen wanneer ik van mijn echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest een onroerend goed gekregen heb?

  Ja, als begunstigde echtgenoot/wettelijk samenwonende kunt u een vermindering van het schenkingsrecht krijgen als u minstens drie kinderen jonger dan 21 in leven hebt op het moment dat het recht voor de staat verworven is.

  De vermindering bedraagt 4 procent per kind dat de leeftijd van 21 jaar niet bereikt heeft, met een maximum van 124 euro per kind. 

 • Wat is het tarief bij schenking van een onroerend goed aan een andere persoon dan een familielid in rechte lijn of een echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest?

  Bij schenking van een onroerend goed aan een andere persoon dan een familielid in rechte lijn (kleinkind, kind, ouder, grootouder enz.) of een echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest is sinds 3 september 2018 het volgende schenkingsrecht van toepassing op het brutoaandeel van de begunstigde:  

  Gedeelte van de schenking Tussen alle andere personen
  Van tot en met Percentage voor het overeenstemmende gedeelte Belasting van de voorgaande gedeelten
  0,01 € 150.000 € 10 %
  150.000,01 € 250.000 € 20 % 15.000 €
  250.000,01 € 450.000 € 30 % 35.000 €
  Boven de 450.000 € 40 % 95.000 €
 • Kan ik een vermindering van het schenkingsrecht krijgen wanneer ik van een andere persoon dan van een familielid in rechte lijn of een echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest een onroerend goed gekregen heb?

  Ja, u kunt als begunstigde een vermindering krijgen als u minstens 3 kinderen jonger dan 21 in leven hebt op het moment dat het recht voor de staat verworven is.

  De vermindering bedraagt 2 procent per kind dat de leeftijd van 21 jaar niet bereikt heeft, met een maximum van 62 euro per kind.