Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tarieven roerende goederen

Schenkingstarieven voor roerende goederen in Wallonië

 • Wat wordt er verstaan onder wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest?

  Onder wettelijke samenwonende wordt in het Waalse Gewest verstaan:

  • de persoon die op het ogenblik van de schenking met de schenker gedomicilieerd is
   en
  • met wie de schenker een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd heeft overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek of het Wetboek van Internationaal privaat recht
 • Wat is het tarief bij schenking van roerende goederen aan een echtgenoot/wettelijk samenwonende in het Waalse Gewest?

  Bij een ter registratie aangeboden schenking van een roerend goed (titels, geld, juwelen, antiek ...) wordt in principe een schenkingsrecht van 3,3 % geheven op het brutoaandeel van de begiftigde van toepassing.

  Is de roerende schenking echter afhankelijk van een voorwaarde die door het overlijden van de schenker vervuld wordt, dan wordt het recht voor een schenking van onroerende goederen geheven.

 • Wat is het tarief bij schenking van roerende goederen aan een familielid in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder, grootouder) in het Waals Gewest?

  Bij een ter registratie aangeboden schenking van een roerend goed (titels, geld, juwelen, antiek ...) wordt in principe een schenkingsrecht van 3,3 % geheven op het brutoaandeel van de begiftigde.

  Is de roerende schenking echter afhankelijk van een voorwaarde die door het overlijden van de schenker vervuld wordt, dan wordt het recht voor een schenking van onroerende goederen geheven.

 • Wat is het tarief bij schenking van roerende goederen aan een broer of zus, oom of tante, neef of nicht in het Waalse Gewest?

  Bij een ter registratie aangeboden schenking van een roerend goed (titels, geld, juwelen, antiek ...) wordt in principe een schenkingsrecht van 5,5 % geheven op het brutoaandeel van de begiftigde.

  Is de roerende schenking echter afhankelijk van een voorwaarde die door het overlijden van de schenker vervuld wordt, dan wordt het recht voor een schenking van onroerende goederen geheven.

 • Wat is het tarief bij schenking van roerende goederen aan een andere persoon dan een echtgenoot/wettelijk samenwonende of een familielid in rechte lijn, een broer, zus, oom, tante, neef of nicht in het Waalse Gewest?

  Bij een ter registratie aangeboden schenking van een roerend goed (titels, geld, juwelen, antiek ...) wordt in principe het volgende schenkingsrecht geheven op het brutoaandeel van de begiftigde:

  • een recht van 7,7 % voor de akten van roerende schenkingen verleden tot en met 31 december 2017;
  • een recht van 5,5 % voor de akten van roerende schenkingen verleden vanaf 1 januari 2018.

  Is de roerende schenking echter afhankelijk van een voorwaarde die door het overlijden van de schenker vervuld wordt, dan wordt het recht voor een schenking van onroerende goederen geheven.