Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangifte student

Aangifte student

Ik werk als student. Moet ik een belastingaangifte indienen?

U kunt uw aangifte snel en gemakkelijk invullen via MyMinfin. Indien u liever uw aangifte op papier invult, en u vóór 1 juni nog geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet u zelf een formulier aanvragen bij uw belastingkantoor.

In die aangifte moet u al uw belastbare inkomsten vermelden, d.w.z. ook het deel van de onderhoudsuitkeringen en de bezoldigingen dat niet als bestaansmiddelen wordt beschouwd en waarmee dus geen rekening wordt gehouden om te bepalen of u nog ten laste van uw ouders bent.