Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belasting

Belasting - student

 • Ik werk als student. Vanaf welk inkomensbedrag moet ik belastingen betalen?

  Zoals iedereen die aan de personenbelasting onderworpen is, heeft u recht op "een belastingvrije som". Dat betekent dat een deel van uw inkomsten niet belast wordt.

  Voor het aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) bedraagt die belastingvrije som 9.270 euro.
  Voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) bedraagt die belastingvrije som 10.160 euro.

  Als uw belastbaar inkomen het bedrag van de belastingvrije som niet overschrijdt, hetgeen overeenkomt met een brutobedrag van 13.242,86 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022*), dan moet u geen belasting betalen. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 14.514,29 euro).

  Als uw belastbaar inkomen dit bedrag overschrijdt, is het onderworpen aan belasting. Deze belasting is 'progressief', dat wil zeggen dat het belastingtarief stijgt naarmate het inkomen toeneemt. 

  (* op voorwaarde dat de inkomsten uitsluitend bestaan uit bezoldigingen van werknemers, en op voorwaarde dat de beroepskosten forfaitair worden bepaald.)

 • Ik werk als student. Als mijn werkgever een belasting op mijn loon inhoudt, hoe kan ik die dan terugkrijgen?

  In principe houdt uw werkgever een belasting in, 'bedrijfsvoorheffing' genaamd, op elk loon dat hij betaalt.

  Er wordt geen enkele belasting op uw loon ingehouden als:

  • u een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebt 
  • u niet meer dan 475 uur werkt in het kalenderjaar
  • er geen enkele sociale zekerheidsbijdrage op uw loon verschuldigd is (behalve de solidariteitsbijdrage)

  Als uw werkgever toch de bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden, zult u deze eventueel (volledig of gedeeltelijk) kunnen terugkrijgen via uw belastingaangifte.

  U heeft er in dat geval dus alle belang bij om een aangifte in te dienen!

  Opgelet!
  De eventuele door uw werkgever ingehouden sociale zekerheidsbijdragen worden niet terugbetaald.