Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belasting

Belasting - student

 • Ik werk als student. Moet ik belastingen betalen?

  Dat hangt af van uw inkomen. Als uw inkomen onder een bepaald jaarbedrag blijft, betaalt u geen belastingen. Dat plafond verandert jaarlijks en kan hoger zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie (kinderen ten laste, handicap …). 

  Ik heb uitsluitend inkomsten als student en ik trek geen werkelijke beroepskosten af 

  U betaalt geen belasting als u minder dan 14.514,29 euro bruto hebt verdiend in 2023 (15.100 euro in 2024). 

  Opgelet! Dit brutobedrag is alleen van toepassing als u: 

  • geen andere belastbare inkomsten hebt dan uw inkomen als loontrekkende student/werknemer,
  • geen werkelijke beroepskosten aftrekt in uw belastingaangifte.

  Ik heb andere inkomsten en/of ik trek mijn werkelijke beroepskosten af 

  In dat geval mag uw inkomen (na aftrek van de beroepskosten) niet hoger zijn dan het basisbedrag van 10.160 euro in 2023 (10.570 euro in 2024). 

  Ik overschrijd het jaarbedrag 

  Verdient u meer dan het jaarbedrag? Dan moet u over het inkomen boven die grens belasting betalen. Die belasting is progressief. Dat betekent dat het percentage van uw belasting stijgt naarmate u meer verdient.  

  Maak een schatting van uw belastingbedrag via Tax-Calc.

 • Ik werk als student. Als mijn werkgever een belasting op mijn loon inhoudt, hoe kan ik die dan terugkrijgen?

  In principe houdt uw werkgever een belasting in, 'bedrijfsvoorheffing' genaamd, op elk loon dat hij betaalt.

  Er wordt geen enkele belasting op uw loon ingehouden als:

  • u een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebt 
  • u niet meer dan 600 uur werkt in het kalenderjaar
  • er geen enkele sociale zekerheidsbijdrage op uw loon verschuldigd is (behalve de solidariteitsbijdrage)

  Als uw werkgever toch de bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden, zult u deze eventueel (volledig of gedeeltelijk) kunnen terugkrijgen via uw belastingaangifte.

  U heeft er in dat geval dus alle belang bij om een aangifte in te dienen!

  Opgelet!
  De eventuele door uw werkgever ingehouden sociale zekerheidsbijdragen worden niet terugbetaald.