Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ten laste

Ten laste - student

 • Ik werk als student. Ben ik nog ten laste van mijn ouders?

  Om ten laste te kunnen zijn van uw ouders, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

  1. Deel uitmaken van hun gezin op 1 januari van het jaar volgend op het inkomstenjaar
   Om ten laste te zijn van uw ouders voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) moet u dus op 1 januari 2022 deel uitmaken van hun gezin.
   Opgelet! Wanneer u tijdelijk de gezinswoning heeft verlaten omwille van studies (u bent bijvoorbeeld tijdens de week op kot), wordt u normaal gesproken nog steeds beschouwd als deel uitmakend van het gezin van uw ouders.
    
  2. Geen lonen ontvangen die beroepskosten zijn voor uw ouders
   Bijvoorbeeld, u helpt uw ouders tijdens de vakantie in de familieslagerij. Het loon dat u ontvangt is een beroepskost voor uw ouders. U kunt dan niet als ten laste worden beschouwd!
    
  3. Uw nettobestaansmiddelen mogen een bepaald bedrag niet overschrijden
   Dat bedrag varieert al naar gelang uw ouders gezamenlijk of alleen worden belast.
 • Ik werk als student. Wat is het maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen om ten laste te blijven van mijn ouders?

  Dit bedrag varieert al naar gelang uw ouders gezamenlijk of alleen worden belast.

  Als uw ouders… Maximumbedrag nettobestaansmiddelen - Inkomsten 2021 (aanslagjaar 2022) Maximumbedrag nettobestaansmiddelen - Inkomsten 2022 (aanslagjaar 2023)
  gezamenlijk worden belast  3.410 euro (=  7.102,50 euro bruto) 3.490 euro (= 7.272,50 euro bruto)
  alleen worden belast en u wordt fiscaal niet als gehandicapt beschouwd 4.920 euro (= 8.990 euro bruto) 5.040 euro (= 9.210 euro bruto)
  u wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd 6.240 euro (= 10.640 euro bruto) 6.400 euro (= 10.910 euro bruto)

  Berekening nettobedrag
  Brutobedrag 
  - vrijstelling (indien van toepassing. Inkomsten 2021: 2.840 euro. Inkomsten 2022: 2.910 euro)
  - forfaitaire kosten (20% van het brutobedrag*) of bewezen werkelijke kosten (indien deze hoger zijn)
  = nettobedrag

  *Voor bezoldigingen van werknemers en baten: minimum van 470 euro (aanslagjaar 2022).
  *Voor bezoldigingen van werknemers en baten: minimum van 480 euro (aanslagjaar 2023).

  Voor meer informatie zie student@work.