Ten laste

Ten laste

 • Ik werk als student. Ben ik nog ten laste van mijn ouders?

  Om ten laste te kunnen zijn van uw ouders, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

  1. Deel uitmaken van hun gezin op 1 januari van het jaar volgend op het inkomstenjaar
   Om ten laste te zijn van uw ouders voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) moet u dus op 1 januari 2018 deel uitmaken van hun gezin. Om ten laste te zijn van uw ouders voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) moet u dus op 1 januari 2019 deel uitmaken van hun gezin.
   Opgelet! Wanneer u tijdelijk de gezinswoning heeft verlaten omwille van studies (u bent bijvoorbeeld tijdens de week op kot), wordt u normaal gesproken nog steeds beschouwd als deel uitmakend van het gezin van uw ouders.
    
  2. Geen lonen ontvangen die beroepskosten zijn voor uw ouders
   Bijvoorbeeld, u helpt uw ouders tijdens de vakantie in de familieslagerij. Het loon dat u ontvangt is een beroepskost voor uw ouders. U kunt dan niet als ten laste worden beschouwd!
    
  3. Uw nettobestaansmiddelen mogen een bepaald bedrag niet overschrijden
   Dat bedrag varieert al naar gelang uw ouders gezamenlijk of alleen worden belast.
 • Ik werk als student. Wat is het maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen om ten laste te blijven van mijn ouders?

  Dit bedrag varieert al naar gelang uw ouders gezamenlijk of alleen worden belast.

  Als uw ouders… Maximumbedrag nettobestaansmiddelen - Inkomsten 2017 (aanslagjaar 2018) Maximumbedrag nettobestaansmiddelen - Inkomsten 2018 (aanslagjaar 2019)
  gezamenlijk worden belast 3.200 € (= 6.660 € bruto) 3.270 € (= 6.807,50 € bruto)
  alleen worden belast en u wordt fiscaal niet als gehandicapt beschouwd 4.620 € (= 8.435 € bruto) 4.720 € (= 8.620 € bruto)
  u wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd 5.860 € (= 9.985 € bruto) 5.990 € (= 10.207,50 € bruto)

  - Berekening brutobedrag: nettobedrag + 20% forfaitaire kosten + vrijstelling.
  - Voor meer informatie zie student@work.