Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ten laste

Ten laste - student

 • Ik werk als student. Ben ik nog ten laste van mijn ouders?

  Om ten laste te kunnen zijn van uw ouders, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

  1. Deel uitmaken van hun gezin op 1 januari van het jaar volgend op het inkomstenjaar
   Om ten laste te zijn van uw ouders voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) moet u dus op 1 januari 2024 deel uitmaken van hun gezin.
   Opgelet! Wanneer u tijdelijk de gezinswoning heeft verlaten omwille van studies (u bent bijvoorbeeld tijdens de week op kot), wordt u normaal gesproken nog steeds beschouwd als deel uitmakend van het gezin van uw ouders.
    
  2. Geen lonen ontvangen die beroepskosten zijn voor uw ouders
   Bijvoorbeeld, u helpt uw ouders tijdens de vakantie in de familieslagerij. Het loon dat u ontvangt is een beroepskost voor uw ouders. U kunt dan niet als ten laste worden beschouwd!
    
  3. Uw nettobestaansmiddelen mogen een bepaald bedrag niet overschrijden
   Dat bedrag varieert al naar gelang uw ouders gezamenlijk of alleen worden belast.
 • Ik werk als student. Wat is het maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen om ten laste te blijven van mijn ouders?

  Dit bedrag kan variëren al naar gelang uw ouders gezamenlijk of alleen worden belast.

  Als uw ouders… Maximumbedrag nettobestaansmiddelen - Inkomsten 2023 (aanslagjaar 2024) Maximumbedrag nettobestaansmiddelen - Inkomsten 2024 (aanslagjaar 2025)
  gezamenlijk worden belast 7.010 euro (= 11.952,5 bruto) 7.290 euro (= 12.422,5 bruto)
  alleen worden belast en u wordt fiscaal niet als gehandicapt beschouwd 7.010 euro (= 11.952,5 bruto)

  7.290 euro (= 12.422,5 bruto)

  u wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd 7.010 euro (= 11.952,5 bruto) 7.290 euro (= 12.422,5 bruto)

  Berekening nettobedrag
  Brutobedrag 
  - vrijstelling (indien van toepassing. Inkomsten 2023: 3.190 euro. Inkomsten 2024: 3.310 euro)
  - forfaitaire kosten (20% van het brutobedrag*) of bewezen werkelijke kosten (indien deze hoger zijn)
  = nettobedrag

  *Voor bezoldigingen van werknemers en baten: minimum van 530 euro (inkomsten 2023, aanslagjaar 2024).
  *Voor bezoldigingen van werknemers en baten: minimum van 550 euro (inkomsten 2024, aanslagjaar 2025).

  Voor meer informatie zie student@work.