Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

België verlaten

België verlaten

 • Ik verlaat binnenkort België. Moet ik mijn vertrek aan de FOD Financiën melden?

  U bent momenteel gedomicilieerd in België en zal na uw verhuis in het buitenland gedomicilieerd zijn

  Neem contact op met uw belastingkantoor om uw vertrek te melden.

  U vindt de contactgegevens van uw belastingkantoor:

  U ontvangt dan een 'speciale aangifte' die u toelaat uw inkomsten van het jaar van uw vertrek aan te geven (van 1 januari tot de dag van uw vertrek). U moet die aangifte uiterlijk 3 maanden na uw vertrek indienen.

  Als u na uw vertrek inkomsten in België blijft hebben (bijvoorbeeld een loon, een huur), dan moet u een belastingaangifte niet-inwoners indienen. U ontvangt deze aangifte automatisch.


  U bent in het buitenland gedomicilieerd

  U bent bijvoorbeeld naar België gekomen om er gedurende een beperkte periode te werken, maar uw domicilie en/of uw gezin is in het buitenland gebleven. Als gevolg bent u al onderworpen aan de belasting niet-inwoners.

  U moet niets melden aan de FOD Financiën.

  U blijft onderworpen aan de belasting niet-inwoners. Zolang u inkomsten in België hebt, moet u zelfs na uw vertrek een belastingaangifte niet-inwoners indienen. U ontvangt deze aangifte automatisch. U moet geen twee aangiften indienen in het jaar van uw vertrek.


  U blijft in België gedomicilieerd

  U vertrekt naar het buitenland voor een beperkte periode (bijvoorbeeld als student of voor een korte professionele opdracht).

  U moet niets melden aan FOD Financiën.

  Opgelet, U moet wel een aangifte in de personenbelasting indienen in België, zelfs als U in het buitenland bent.

 • Blijf ik onderworpen aan de personenbelasting?

  De Belgische rijksinwoners (natuurlijke personen) zijn aan de Belgische personenbelasting onderworpen.

  U bent een Belgisch rijksinwoner als u:

  • uw ‘woonplaats’ in België hebt gevestigd of
  • de ‘zetel van uw fortuin’ in België hebt gevestigd (als u geen ‘woonplaats’ hebt in België).

  De ‘woonplaats’ wordt gekenmerkt door een zekere bestendigheid en continuïteit. Het is de plaats waar u werkelijk en duurzaam verblijft.
  De ‘zetel van uw fortuin’ kan worden omschreven als het centrum van uw zakelijke bezigheden of van uw patrimoniale belangen.
  De vestiging van uw ‘woonplaats’ of uw ‘zetel van uw fortuin’ wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

  Als u in België in het Rijksregister bent ingeschreven, bestaat er een wettelijk vermoeden dat u een Belgisch rijksinwoner bent (dat vermoeden is weerlegbaar).

  Voor samen belaste gehuwden of wettelijk samenwonenden wordt de fiscale woonplaats bepaald door de plaats waar het gezin is gevestigd. Echtgenoten en wettelijk samenwonende partners zijn dus ofwel beiden rijksinwoners, ofwel beiden niet-rijksinwoners naargelang hun fiscale woonplaats al dan niet in België is gevestigd.

 • Ik ben in het buitenland gedomicilieerd. Moet ik een belastingaangifte in België indienen?

  U heeft nog inkomsten in België

  Na uw vertrek uit België heeft u nog inkomsten in België (een loon, uw pensioen...).

  U moet die inkomsten in België aangeven en zal hierop belast worden.

  U ontvangt die aangifte per post in de loop van het tweede semester (het jaar dat volgt op het jaar waarin u die inkomsten hebt gehad). U kunt uw aangifte ook indienen via MyMinfin (met uw Belgische elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer).

  Zolang u inkomsten in België hebt, moet u een belastingaangifte niet-inwoners indienen.


  U hebt geen inkomsten in België

  U moet geen aangifte meer indienen in België en bent niet meer belastbaar in België.

 • Moet ik een adreswijziging in het buitenland of een wijziging van mijn gezinssituatie (in geval van huwelijk, wettelijk samenwonen, feitelijke scheiding, echtscheiding, overlijden) aan de FOD Financiën melden?

  Ja, als u een belastingaangifte niet-inwoners moet invullen. Afhankelijk van uw situatie zijn de te volgen stappen verschillend.