Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nederlandse inkomensverklaring

Nederlandse inkomensverklaring

 • Ik woon in België maar werk in Nederland. Kan ik gebruikmaken van belastingvoordelen in Nederland?

  Ja, als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, hebt u in Nederland recht op dezelfde belastingvoordelen als inwoners van Nederland.

  Het komt hierop neer: woont u in België? En betaalt u over minimaal 90 % van uw inkomen belasting in Nederland? Dan bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Uw totale inkomen telt hiervoor mee, dus uw inkomen uit Nederland, België en andere landen samen.

  Hebt u een partner, en betaalt u samen over minimaal 90% van uw gezamenlijke inkomen belasting in Nederland? Dan bent u beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

 • Hoe word ik erkend als kwalificerend buitenlands belastingplichtige?

  Aan de hand van een inkomensverklaring bepaalt de Nederlandse belastingdienst of u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent.

  De FOD Financiën attesteert die verklaring alvorens ze aan de Nederlandse belastingdienst te bezorgen.

  Volg het stappenplan hieronder:

  1. Download het formulier.
  2. Vul het formulier in en onderteken het.
  3. Stuur dit alles naar de FOD Financiën
  4. U ontvangt een ontvangstbevestiging of als we fouten of problemen vaststellen, contacteren we u.
  5. We kijken uw formulier inhoudelijk na van zodra de gegevens van uw Belgische belastingaangifte verwerkt zijn.
  6. Wij sturen uw formulier naar de Nederlandse belastingdienst.
 • Wanneer ontvangt de Nederlandse belastingdienst mijn door de Belgische belastingdienst geattesteerde inkomensverklaring?

  We kijken uw inkomensverklaring na nadat de gegevens van uw Belgische belastingaangifte verwerkt zijn.Een exacte datum kunnen we niet geven maar in elk geval ten laatste eind december van het aanslagjaar (het jaar waarin u uw belastingaangifte moet indienen).

  Het heeft geen nut om ons hiervoor in tussentijd te contacteren. U mag erop rekenen dat we uw aanvraag behandelen zodra we over de nodige gegevens beschikken.

  Voorbeeld:
  U dient op 28 juni 2022 uw Belgische belastingaangifte voor aanslagjaar 2022, inkomsten 2021, via MyMinfin (Tax-on-web) in.

  U bezorgt ons op 30 juni 2022 uw inkomensverklaring, volledig ingevuld en ondertekend, via MyMinfin (met gegevens conform uw ingediende Belgische belastingaangifte).

  Wij bezorgen uw inkomensverklaring aan de Nederlandse overheid voor 31 december 2022.

 • Ik werk in Nederland, maar ben geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Heb ik dan ook recht op bepaalde voordelen in Nederland?

  U woont in België? En u hebt inkomsten uit Nederland of bezittingen in Nederland, maar die inkomsten bedragen minder dan 90 % van uw totale inkomsten? Ook dan hebt u recht op een aantal belastingvoordelen in Nederland.