Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiscaal woonplaatsattest

Wanneer u buitenlandse inkomsten hebt, hebt u mogelijk een ‘fiscaal woonplaatsattest (of -certificaat)’ nodig. Dit attest, dat is bestemd voor de buitenlandse administratie, bewijst dat uw fiscale woonplaats zich daadwerkelijk in België bevindt.
 

Fiscaal woonplaatsattest

 • Wanneer heb ik een attest van fiscale woonplaats in België nodig?

  U hebt dit attest nodig in de volgende situatie:

  • uw fiscale woonplaats is in België, en
  • u hebt buitenlandse inkomsten in een land waarmee België een ‘dubbelbelastingverdrag’ heeft dat van kracht is, en
  • u maakt aanspraak op fiscale voordelen waarin dit verdrag voorziet, op voorwaarde dat u aan de administratie van het betrokken land een fiscaal woonplaatsattest voorlegt.
 • Hoe vraagt u een fiscaal woonplaatsattest aan?

  Online: eenvoudig en snel

  Momenteel kunnen alleen natuurlijke personen hun attest online aanvragen.

  Ga naar het formulier in MyMinfin

  Hoe?

  1. Klik op de knop hierboven.
  2. Meld u aan (bijvoorbeeld via itsme® of met uw identiteitskaart en een kaartlezer).
  3. Selecteer de aanmeldoptie ‘in eigen naam’.
  4. U komt rechtstreeks op de pagina ‘Mijn interacties’.
  5. Kies daar voor 'Een formulier invullen'.
  6. In het veld ‘Identificatienummer’, geef ‘276conv’ in.
  7. Klik op 'Zoeken’.
  8. In de resultaten, onder ‘276Conv: Aanvraag fiscaal woonplaatsattest’:
   • toon het formulier
   • selecteer het land waarvoor u het attest aanvraagt
   • klik op ‘Verzend’
     
   Scherm MyMinfin - Formulieren - Aanvraag woonplaatsattest

  Een paar dagen later zal uw attest (als u voldoet aan de voorwaarden) beschikbaar zijn in de rubriek ‘Mijn documenten’ van MyMinfin. Wanneer u uw eBox hebt geactiveerd, ontvangt u een melding.
   

  Per post: hou rekening met de verwerkingstermijn

  1. Vul  het formulier (PDF, 105.66 KB) in.
  2. Druk het af en verstuur het naar uw bevoegd kantoor (selecteer ‘Internationale verdragen - woonplaatsattest’). 

  U zult u attest één à drie maanden na het versturen van uw aanvraag ontvangen per post (als u voldoet aan de voorwaarden).

 • Ik ben zelfstandige en wens dat mijn ondernemingsnummer als gebruikersnaam op het attest staat vermeld. Wat moet u daarvoor doen?

  Momenteel kunt u geen aanvraag indienen via MyMinfin. U moet  dit formulier (PDF, 87.48 KB) versturen per post.

 • Hoe kan ik aanvraag doen voor een legalisatie of apostille aanvragen voor een fiscaal woonplaatsattest?

  De legalisatie of apostille certificeert de herkomst van een document. Naargelang het betrokken land zult u al dan niet een legalisatie of apostille nodig hebben. 

  Het legaliseren of apostilleren van een document is betalend. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vindt u hierover meer informatie.

  Zodra u uw attest hebt ontvangen, kunt u de aanvraag doen

  • ofwel online (via MyMinfin), als u het attest hebt ontvangen in pdf-formaat
  • ofwel per post.

  In beide gevallen zal de FOD Financiën uw aanvraag bezorgen aan de FOD Buitenlandse Zaken.
   

  Hoe doet u de aanvraag online, via MyMinfin?

  1. Vul  het formulier (PDF, 100.16 KB) in en sla het op op uw computer.
  2. Ga naar MyMinfin.
  3. Vul de velden in om het formulier via MyMinfin terug te sturen.
   • Laad het ingevuld formulier op in het veld ‘Bijlage toevoegen’.
   • In het veld ‘Dienstcode’ vermeldt u de dienstcode die bovenaan het attest staat vermeld.
   • Vermeld in het veld ‘FOD Financiën kenmerk van het document’: ‘276conv - legalisatie/apostille’.

  U zult van de FOD Buitenlandse Zaken per e-mail een verzoek tot betaling ontvangen. Zodra de betaling is gebeurd, zal de FOD Buitenlandse Zaken uw aanvraag behandelen en zult u een e-mail ontvangen met daarin een link naar het gelegaliseerde of geapostilleerde attest. 
   

  Hoe doet u de aanvraag per post?

  1. Vul  het formulier (PDF, 100.16 KB) in, druk het af en onderteken het.
  2. Verstuur het ingevulde formulier.
   • Voeg een kopie toe van het attest.
   • Verstuur alles naar uw bevoegd kantoor (selecteer ‘Internationale verdragen - woonplaatsattest’). 

  U zult van de FOD Buitenlandse Zaken per e-mail een verzoek tot betaling ontvangen. Zodra de betaling is gebeurd, zal de FOD Buitenlandse Zaken uw aanvraag behandelen en zult u een e-mail ontvangen met daarin een link naar het gelegaliseerde of geapostilleerde attest.

 • Hoe bezorgt u het fiscaal woonplaatsattest aan de administratie van het betrokken land?

  Als u uw attest hebt ontvangen in pdf-formaat, raden wij u ten zeerste aan het in dit formaat aan de buitenlandse administratie te bezorgen. Op die manier is het voor deze buitenlandse administratie makkelijker om de authenticiteit van het document na te gaan.

  Het versturen van een afgedrukt exemplaar blijft indien nodig echter mogelijk.