Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nederland

Grensarbeiders België-Nederland

 • Algemeen

  Na de ondertekening van de nieuwe overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting tussen België en Nederland op 5 juni 2001, heeft Minister van Financiën Didier REYNDERS in overleg met zijn Collega van Sociale Zaken Frank VANDENBROUCKE op 12 juli 2001 ingestemd met de oprichting van een Commissie grensarbeiders onder het voorzitterschap van de heer J.-M. DELPORTE, adjunct-administrateur-generaal der belastingen.

  Zij bestaat verder uit vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdiensten Financiën, Sociale Zekerheid en Tewerkstelling en Arbeid, de werkgevers- en werknemersorganisaties, een aantal politieke partijen, een vereniging voor grensarbeiders en een academisch expert inzake sociale zekerheid.

 • Opdracht

  Naar het voorbeeld van de Nederlandse commissie grensarbeiders die onder het voorzitterschap van oud-Staatssecretaris R.L.O. LINSCHOTEN op 21 mei 2001 haar eindrapport had gepubliceerd, bestaat de basisopdracht van de Commissie grensarbeiders erin te adviseren omtrent de mogelijke knelpunten waarmee grensarbeiders in de praktijk geconfronteerd kunnen worden als gevolg van het wonen aan de ene kant van de grens en het werken aan de andere kant van de grens, met een bijzondere aandacht voor de eventuele negatieve gevolgen voor de betrokkenen uit de overgang van de bestaande overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting van 19 oktober 1970 naar het nieuwe dubbelbelastingverdrag van 5 juni 2001.

  Daarnaast dient de Commissie eveneens na te gaan of dat nieuwe belastingverdrag geen negatieve gevolgen heeft voor de Belgische arbeidsmarkt. Ten slotte is de Commissie ook bevoegd voor het onderzoek van de mogelijke knelpunten waarmee Belgische grensarbeiders respectievelijk in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg op het gebied van de fiscaliteit en de sociale zekerheid eventueel worden geconfronteerd.

 • Rapport

  Overeenkomstig haar mandaat diende de Commissie zich prioritair te concentreren op het onderzoek van de eventuele knelpunten in de relaties België-Nederland. Het hierna volgende rapport is beperkt tot haar bevindingen en adviezen in dat verband.

  De Commissie zal haar werkzaamheden met betrekking tot eventuele knelpunten in de relaties met de andere buurlanden en de mogelijke negatieve gevolgen van het nieuwe Belgisch-Nederlandse belastingverdrag op de Belgische arbeidsmarkt, in 2003 verder zetten.

   Het rapport (PDF, 799.81 KB).