Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Naar België komen

Naar België komen

 • Ik verhuis (terug) naar België. Moet ik dit melden aan de FOD Financiën?

  U zal u in België domiciliëren

  U moet niets melden aan de FOD Financiën (zie uitzondering hieronder). Wij ontvangen automatisch uw gegevens nadat u zich hebt ingeschreven bij de gemeente.

  Het jaar dat volgt op het jaar waarin u naar België bent verhuisd, ontvangt u het aangifteformulier per post in de loop van de maand mei. Als u echter eind mei nog geen aangifte ontvangen hebt, neem contact op met uw belastingkantoor.

  Uitzondering

  Bevindt u zich in een of verschillende van de volgende situaties?

  • u hebt inkomsten in België gehad het jaar voor uw aankomst
  • u hebt inkomsten in België gehad vanaf het begin van het jaar tot uw datum van aankomst
  • u hebt al een aangifte ingediend voor de belastingen der niet-inwoners

  Neem contact op met uw belastingkantoor zo snel mogelijk na uw aankomst in België.


  U blijft in het buitenland gedomicilieerd

  U komt bijvoorbeeld voor een beperkte periode werken in België, maar uw hoofdverblijfplaats en/of uw gezin blijft in het buitenland.

  • U hebt inkomsten in België? Als u uw Belgisch adres aan het gemeentebestuur hebt doorgegeven, ontvangt u automatisch een aangifte in de belasting van niet-inwoners (in de loop van het tweede semester). U moet dus geen stappen ondernemen bij de FOD Financiën.
   (U hoeft zich niet te registreren als u het afgelopen jaar een aangifte in de belasting van niet-inwoners heeft ontvangen.)
  • U hebt geen inkomsten in België? U moet niets melden aan de FOD Financiën.
 • Ben ik onderworpen aan de personenbelasting?

  De Belgische rijksinwoners (natuurlijke personen) zijn aan de Belgische personenbelasting onderworpen.

  U bent een Belgisch rijksinwoner als u:

  • uw ‘woonplaats’ in België hebt gevestigd of
  • de ‘zetel van uw fortuin’ in België hebt gevestigd (als u geen ‘woonplaats’ hebt in België).

  De ‘woonplaats’ wordt gekenmerkt door een zekere bestendigheid en continuïteit. Het is de plaats waar u werkelijk en duurzaam verblijft.
  De ‘zetel van uw fortuin’ kan worden omschreven als het centrum van uw zakelijke bezigheden of van uw patrimoniale belangen.
  De vestiging van uw ‘woonplaats’ of uw ‘zetel van uw fortuin’ wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

  Als u in België in het Rijksregister bent ingeschreven, bestaat er een wettelijk vermoeden dat u een Belgisch rijksinwoner bent (dat vermoeden is weerlegbaar).

  Voor samen belaste gehuwden of wettelijk samenwonenden wordt de fiscale woonplaats bepaald door de plaats waar het gezin is gevestigd. Echtgenoten en wettelijk samenwonende partners zijn dus ofwel beiden rijksinwoners, ofwel beiden niet-rijksinwoners naargelang hun fiscale woonplaats al dan niet in België is gevestigd.

 • Ik woon in België. Moet ik een belastingaangifte in België indienen?

  U zal u in België domiciliëren

  U moet een aangifte in de personenbelasting indienen.

  Het jaar dat volgt op het jaar waarin u naar België bent verhuisd, ontvangt u het aangifteformulier per post in de loop van de maand mei. Als u echter begin juni nog geen aangifte ontvangen hebt, neem contact op met uw belastingkantoor.

  U blijft in het buitenland gedomicilieerd en hebt inkomsten in België

  U moet die inkomsten in België aangeven en zal hierop belast worden.

  Als u uw Belgisch adres aan het gemeentebestuur hebt doorgegeven, ontvangt u automatisch een aangifte in de belasting van niet-inwoners (in de loop van het tweede semester). U moet dus geen stappen ondernemen bij de FOD Financiën.
  Zolang u inkomsten in België hebt, moet u een belastingaangifte niet-inwoners indienen.

  U blijft in het buitenland gedomicilieerd en hebt geen inkomsten in België

  U moet niets melden aan de FOD Financiën. U moet geen aangifte indienen in België.

 • Ik verhuis en/of mijn gezinssituatie is veranderd (huwelijk, wettelijk samenwonen, feitelijke scheiding, echtscheiding, overlijden). Moet ik dit signaleren?

  U dient een aangifte in de personenbelasting in

  U moet uw nieuwe adresgegevens of gezinssituatie niet meedelen. We ontvangen deze informatie automatisch van het Rijksregister. U moet dus niets doen.

  U dient een belastingaangifte niet-inwoners in

  Afhankelijk van uw situatie zijn de te volgen stappen verschillend.

  U verlaat België

  U moet dit melden als u een aangifte in de personenbelasting of een belastingaangifte niet-inwoners indient.

  Meer informatie