Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Akkoorden Covid-19

Dubbelbelastingverdrag België- Duitsland: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis

Op 6 mei 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Duitsland een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis.

De toepassingsperiode van dit akkoord liep oorspronkelijk van 11 maart tot en met 31 mei 2020 en werd meermaals verlengd.

De toepassing van dit akkoord wordt nu verlengd tot 30 juni 2022. Aangezien de maatregelen voor het bestrijden van de COVID-19-pandemie in beide Staten grotendeels werden ingetrokken, bepaalt het verlengingsakkoord van 22 maart 2022 uitdrukkelijk dat dit de laatste verlenging is.

Dubbelbelastingverdrag België- Nederland: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis

Op 30 april 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Nederland een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis.

De toepassingsperiode van dit akkoord met betrekking tot thuiswerk liep oorspronkelijk van 11 maart tot en met 31 mei 2020 en werd meermaals verlengd.

In december 2021 werd de toepassing van dit akkoord verlengd tot 31 maart 2022, maar er werd reeds beslist dat de toepassing ervan daarna stilzwijgend zal worden verlengd tot en met 30 juni 2022.

Dubbelbelastingverdrag België- Frankrijk: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis

Op 15 mei 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Frankrijk een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis.

De toepassingsperiode van dit akkoord liep oorspronkelijk van 14 maart tot en met 30 juni 2020, en werd meermaals verlengd.

In december 2021 werd de toepassing van dit akkoord verlengd tot 31 maart 2022, maar er werd reeds beslist dat de toepassing ervan daarna stilzwijgend zal worden verlengd tot en met 30 juni 2022.

Met betrekking tot het bijzonder stelsel van de Franse grensarbeiders bepaalt het verlengingsakkoord van 23 juni 2020 dat de thuiswerkdagen in de periode van 14 maart tot 31 augustus 2020 niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van het aantal dagen waarop de grenszone wordt verlaten (“de zogenaamde 30 dagenregel”), in toepassing van i) van b) van 7 van het aanvullend protocol betreffende de grensarbeiders, dat aan het dubbelbelastingverdrag werd toegevoegd door artikel 2 van het Avenant van 12 december 2008.

Het huidige verlengingsakkoord bepaalt dat de dagen waarop een grensarbeider thuis blijft, tot 30 juni 2022 (of in geval van stilzwijgende verlenging tot 30 juni 2022) niet opgenomen blijven worden in het aantal dagen waarop de grenszone wordt verlaten, in toepassing van i) van b) van 7 van het genoemd Protocol.

Dubbelbelastingverdrag België- Luxemburg: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis

Op 19 mei 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis.

De toepassingsperiode van dit akkoord liep oorspronkelijk van 11 maart tot en met 30 juni 2020 en werd meermaals verlengd.

In december 2021 werd de toepassing van dit akkoord verlengd tot 31 maart 2022, maar er werd reeds beslist dat de toepassing ervan daarna stilzwijgend zal worden verlengd tot en met 30 juni 2022.