Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Grensarbeiders - Telewerk in Covid-19-periode

Werd u als grensarbeider gedwongen om te telewerken vanwege de maatregelen tegen Covid-19?

België heeft akkoorden gesloten met Nederland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en Duitsland.

Die akkoorden bepalen dat die telewerkdagen op dezelfde manier behandeld worden als de werkdagen die gepresteerd worden in de staat waar u gewoonlijk werkt.

Ik verblijf in België

 • Ik werk in Nederland

  Voor de dagen dat u door de coronamaatregelen thuiswerkte, zijn de bezoldigingen die werden ontvangen tussen 11 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode belastbaar in Nederland.

  Het akkoord geldt niet als u tijdelijk gedetacheerd bent, als u het statuut van buitenlands kaderlid hebt of als u zelfstandige of administrateur bent.

  De in de arbeidsovereenkomst voorziene telewerkdagen houden geen enkel verband met de maatregelen tegen Covid-19. Bijgevolg zijn de ontvangen bezoldigingen voor die dagen belastbaar in België.

 • Ik werk in Frankrijk

  Voor de dagen dat u door de coronamaatregelen thuiswerkte, zijn de bezoldigingen die werden ontvangen tussen 14 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode belastbaar in Frankrijk.

  Het akkoord geldt niet als u tijdelijk gedetacheerd bent, als u het statuut van buitenlands kaderlid hebt of als u zelfstandige of administrateur bent.

  De in de arbeidsovereenkomst voorziene telewerkdagen houden geen enkel verband met de maatregelen tegen Covid-19. Bijgevolg zijn de ontvangen bezoldigingen voor die dagen belastbaar in België.

 • Ik werk in het Groothertogdom Luxemburg

  Voor de dagen dat u door de coronamaatregelen thuiswerkte, zijn de bezoldigingen die werden ontvangen tussen 11 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode belastbaar in het Groothertogdom Luxemburg.

  Het akkoord geldt niet als u tijdelijk gedetacheerd bent, als u het statuut van buitenlands kaderlid hebt of als u zelfstandige of administrateur bent.

  De in de arbeidsovereenkomst voorziene telewerkdagen houden geen enkel verband met de maatregelen tegen Covid-19. Bijgevolg zijn de ontvangen bezoldigingen voor die dagen belastbaar in België.

  Echter, voor zover het aantal van die dagen het totaal van 24 dagen niet overschrijdt tijdens de belastbare periode, zijn de bezoldigingen voor die dagen belastbaar in het Groothertogdom Luxemburg.

 • Ik werk in Duitsland

  Voor de dagen dat u door de coronamaatregelen thuiswerkte, zijn de bezoldigingen die werden ontvangen tussen 11 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode belastbaar in Duitsland (ook als u een betrekking hebt in een Duitse overheidsdienst en u de Belgische nationaliteit hebt zonder tegelijk ook de Duitse nationaliteit te hebben).

  Het akkoord geldt niet als u tijdelijk gedetacheerd bent, als u het statuut van buitenlands kaderlid hebt of als u zelfstandige of administrateur bent.

  De in de arbeidsovereenkomst voorziene telewerkdagen houden geen enkel verband met de maatregelen tegen Covid-19. Bijgevolg zijn de ontvangen bezoldigingen voor die dagen belastbaar in België.

 • Wat moet ik doen om de Covid-19-akkoorden te genieten?

  U moet het volgende ter beschikking houden van de Belgische administratie:

  • een attest van de werkgever met vermelding van het aantal telewerkdagen die enkel en alleen gelinkt zijn aan de maatregelen tegen Covid-19,
  • het bewijs van de daadwerkelijke belasting van de bezoldigingen voor telewerkdagen in de staat waar de activiteit zou zijn uitgeoefend zonder de maatregelen tegen Covid-19.

  Het attest van de werkgever in het kader van de Covid-19-akkoorden moet volgende gegevens bevatten:

  • alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de volledige identificatie van de werknemer (naam, voornaam, adres, geboortedatum),
  • de aard van de functie, uitgeoefend door de werknemer,
  • een overzicht van het aantal telewerkdagen enkel en alleen door de maatregelen tegen Covid-19,
  • indien van toepassing: een overzicht van het aantal telewerkdagen dat voorzien is in de arbeidsovereenkomst,
  • een overzicht van eventuele ziektedagen, verlof- en/of recupdagen,
  • verklaring op erewoord dat het attest waar en oprecht is,
  • datum en handtekening van de werkgever, net als de medeondertekening van de werknemer.
 • Ik werk in een ander land dan Nederland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg of Duitsland

  In principe zijn de bezoldigingen belastbaar in België, de woon- en werkstaat.

  Het is echter raadzaam om de bepalingen te verifiëren van het dubbelbelastingverdrag dat van toepassing is tussen België en de staat waar de professionele activiteit gewoonlijk wordt uitgeoefend (als dergelijk verdrag werd afgesloten).

Ik verblijf in Frankrijk of Duitsland

 • Ik verblijf in het Franse grensgebied en ik werk als werknemer in het Belgische grensgebied

  Als u het ‘aanvullend protocol met betrekking tot grensarbeiders’ geniet, worden de telewerkdagen tussen 14 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode niet beschouwd als dagen waarop men het Belgische grensgebied verlaten heeft. De bezoldigingen zijn dus belastbaar in Frankrijk.

 • Ik verblijf in Duitsland en heb de Duitse nationaliteit (zonder tegelijk ook de Belgische nationaliteit te bezitten) en ik werk in België bij een Belgische overheidsdienst

  Voor de dagen dat u door de coronamaatregelen thuiswerkte, zijn de bezoldigingen die werden ontvangen tussen 11 maart 2020 en de laatste dag van de in het akkoord afgesproken periode belastbaar in België.