Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Grensarbeiders - Telewerk in Covid-19-periode - In welke gevallen zijn de akkoorden niet van toepassing?

U bent tijdelijk gedetacheerd (bijvoorbeeld in het kader van een missie)

De Covid-19-akkoorden hebben geen betrekking op tijdelijke terbeschikkingstelling in Nederland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg of Duitsland. De bezoldigingen zijn dus belastbaar in België, de woon- en werkstaat.

U hebt het statuut ‘buitenlands kaderlid’

Zodra u fiscaal gezien beschouwd wordt als niet-inwoner, geniet u niet de dubbelbelastingverdragen die door België werden afgesloten en a fortiori ook niet de Covid-19-akkoorden. De bezoldigingen zijn dus belastbaar in België, plaats van de activiteit.

U bent zelfstandige (bijvoorbeeld consultant)

De beroepsinkomsten zijn belastbaar in België, de woon- en werkstaat. De Covid-19-akkoorden zijn niet van toepassing op de inkomsten van zelfstandigen.

U bent administrateur (of beheerder)

De beroepsinkomsten die worden ontvangen in een andere hoedanigheid dan in de uitoefening van het mandaat van administrateur zijn belastbaar in België, de woon- en werkstaat. De Covid-19-akkoorden zijn niet van toepassing op inkomsten die administrateurs (of bestuurders) ontvangen van hun vennootschap vanwege de uitoefening van hun mandaat of in een andere hoedanigheid.