Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers

U komt in België werken als ingekomen belastingplichtige of onderzoeker?

De programmawet van 27 december 2021 heeft twee nieuwe belastingstelsels ingevoerd:

  • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen
  • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers

Als u vanaf 1 januari 2022 in België begint te werken en bezoldigingen ontvangt, kan uw Belgische werkgever bepaalde kosten betalen die worden beschouwd als terugbetalingen van de eigen kosten van de werkgever, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die in de wet zijn vastgelegd.

Om de toepassing van het bijzonder belastingstelsel aan te vragen, moet u een attest invullen, ondertekenen en aan uw werkgever bezorgen, die het zal bijvoegen aan het aanvraagformulier:

Meer info

Programmawet van 27 december 2021 (Belgisch Staatsblad)
Circulaire 2022/C/9 over de opheffing van het bijzonder aanslagstelsel voor sommige buitenlandse kaderleden