Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Personeelsleden van een internationale organisatie - aangifte en vrijstelling van inkomsten

Werkt u bij een internationale organisatie in België? Naargelang uw situatie moet u misschien een belastingaangifte indienen, hoewel u een vrijstelling van belastingen geniet.

Vertegenwoordigt u een internationale organisatie? Raadpleeg de FAQ’s over de overdracht van de fiscale gegevens van uw personeelsleden.

Personeelsleden van een internationale organisatie - aangifte en vrijstelling van inkomsten

 • Ben ik vrijgesteld van belastingen?

  De personeelsleden van internationale organisaties genieten vaak (maar niet altijd) fiscale voorrechten. Er bestaan echter verschillende belastingstelsels die voor u van toepassing kunnen zijn naargelang:

  • uw nationaliteit,
  • u vóór uw indiensttreding permanent in België verbleef
  • uw statuut binnen uw organisatie,
  • de zetelakkoorden, de akkoorden over voorrechten en immuniteiten en de dubbelbelastingverdragen (DBV) die van toepassing zijn.

  Enkele aandachtspunten:

  • Stagiairs en tijdelijke personeelsleden genieten doorgaans geen enkel fiscaal voorrecht en moeten hun bezoldigingen op de normale manier aangeven.
  • Gedetacheerde nationale deskundigen (GND’s) bij internationale organisaties zijn niet door die organisaties tewerkgesteld. De fiscale situatie kan verschillen per situatie en ze zullen mogelijk onderworpen zijn aan de personenbelasting (PB) of de belasting niet-inwoners (BNI). GND’s zijn vaak ambtenaren van een lidstaat en de bezoldigingen die door deze lidstaat zijn betaald, zijn belastbaar in die lidstaat. Alle andere vergoedingen die door de internationale organisatie zijn betaald, zijn evenwel belastbaar in België.
  • De voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie hebben geen betrekking op de Europese parlementsleden. Hun fiscaal statuut is vastgelegd in het Besluit van het Europees Parlement van 28 september 2005. De fiscale situatie kan verschillen van geval tot geval en ze zullen mogelijk onderworpen zijn aan de personenbelasting (PB) of de belasting niet-inwoners (BNI).

  Twijfels over uw belastingstelsel? Vraag informatie aan uw werkgever of contacteer de FOD Financiën.

 • Moet ik jaarlijks een belastingaangifte indienen?

  Iedereen die een belastingaangifte ontvangt, is verplicht een antwoord te geven aan de FOD Financiën.

  We proberen geen belastingaangiften te versturen als dat niet nodig is. Maar we hebben niet altijd de nodige informatie over uw situatie. Als u denkt dat u niet belastingplichtig bent, moet u de aangifte met alle relevante documenten terugsturen zodat uw dossier correct kan worden behandeld.

 • Hoe dien ik mijn belastingaangifte in?

  Het eerste jaar zult u in principe een aangifte op papier ontvangen.

  U kunt de aangifte indienen:

  Activeer nu uw e-Box om via e-mail verwittigd te worden wanneer u uw aangifte moet indienen of wanneer een document van de FOD Financiën beschikbaar is in uw fiscaal dossier in MyMinfin.

  Hebt u een speciale identiteitskaart of hebt u geen identiteitskaart die in België is afgeleverd? Dan moet u inloggen bij MyMinfin als niet-inwoner.

 • Wanneer en hoe moet ik mijn bezoldigingen van een internationale organisatie aangeven?

  Dit hangt af van uw belastingstelsel.

  • U geniet het diplomatiek statuut of de uitzondering van fiscale woonplaats

   u moet uw bezoldigingen niet aangeven. Als u een aangifte hebt ontvangen, moet u die naar ons terugsturen met alle relevante documenten om uw dossier correct te kunnen behandelen. Als u andere inkomsten hebt die in België belastbaar zijn, moet u een aangifte in de belasting der niet-inwoners (BNI) indienen.
    
  • Uw bezoldigingen van de internationale organisatie zijn volledig vrijgesteld op grond van een overeenkomst

   u moet ze niet aangeven. Al uw andere wereldwijde inkomsten moet u wel aangeven en u moet een aangifte in de personenbelasting (PB) indienen. Namelijk code 1062 en eventueel code 1020 moet u aanvinken (bekijk de toelichting voor meer informatie). Voeg in bijlage ook alle relevante documenten toe, voor een correcte behandeling van uw dossier.
    
  • Uw bezoldigingen van de internationale organisatie zijn vrijgesteld onder progressievoorbehoud

   U moet ze aangeven, net zoals alle andere wereldwijde inkomsten en u moet een aangifte in de personenbelasting (PB) indienen.
   Progressievoorbehoud betekent dat in geval van andere inkomsten die in België belastbaar zijn, de vrijgestelde inkomsten in rekening worden genomen om het belastingtarief te bepalen dat van toepassing is op de belastbare inkomsten.
   Om uw onder progressievoorbehoud vrijgestelde bezoldigingen aan te geven, moet u:
   1. het bedrag ervan invullen bij code 1250 (of 2250),
   2. het bedrag nogmaals invullen in vak IV, rubriek O.2
    • In het veld ‘code’: vul de code 1250 (of 2250) in.
    • In het veld ‘land’: vul ‘I.O.’ in. Als u uw aangifte online indient, selecteer dan de optie ‘Internationale organisaties (vrijstelling onder progressievoorbehoud)’ in het uitrolmenu.

   Voeg ook alle relevante documenten toe, zodat uw dossier correct kan worden behandeld.

  Personeelsleden van internationale organisaties die geen enkel bijzonder belastingstelsel genieten, moeten hun inkomsten aangeven zoals iedere andere belastingplichtige. Bekijk de toelichting om uw aangifte correct in te vullen.