Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Afschrijving

Afschrijving

 • Ik heb een nieuwe auto gekocht. Hoe moet ik de afschrijving berekenen?

  Basisprincipe

  Als u een auto koopt, mag u de totale aankoopprijs van het voertuig niet in één keer aftrekken. U moet de beleggingswaarde (met inbegrip van de btw die u niet hebt kunnen aftrekken) verdelen over de volledige normale gebruiksduur van uw voertuig. Dat noemt men de afschrijving.

  Voorbeeld

  Mijnheer Jansen, werknemer, koopt in 2020 een nieuwe personenwagen met een benzinemotor. De prijs van het voertuig, btw inbegrepen, bedraagt 20.000 euro. De CO2-uitstoot bedraagt 98 g/km.

  Mijnheer Jansen heeft in 2020 met zijn nieuwe wagen 40.000 km afgelegd. De normale gebruiksduur van zijn wagen wordt geschat op 5 jaar (wat overeenstemt met een afschrijvingspercentage van 20 %).

  De afgelegde kilometers zijn als volgt verdeeld:

  • 10.000 km voor privéverplaatsingen
  • 10.000 km voor woon-werkverkeer
  • 20.000 km voor beroepsverplaatsingen

  Aftrekbare afschrijving:

  • voor de privéverplaatsingen: er is geen afschrijving toegestaan
  • voor het woon-werkverkeer: de afschrijving die betrekking heeft op die categorie van verplaatsingen valt onder het forfait van 0,15 euro per km. Er mag dan ook geen enkele bijkomende afschrijving worden afgetrokken
  • voor de beroepsverplaatsingen: 20.000 euro x 20 % x 20.000 km/40.000 km x 73,45 % (*) = 1.469 euro.

  (*) De 73,45 % komt overeen met het aftrekpercentage van een benzinevoertuig met een CO2-uitstoot van 98 g/km (meer info).  

  Bijzondere regels

  Jaar van aankoop van het voertuig

  U mag het voertuig afschrijven voor een volledig jaar (ongeacht de datum van aankoop).

  Jaar van aanvang van de beroepswerkzaamheid

  U moet het voertuig afschrijven in verhouding tot het aantal maanden dat u uw beroepswerkzaamheid tijdens dat jaar hebt uitgeoefend (de maand van aanvang wordt voor een volle maand gerekend).

  Voorbeeld

  U bent een beroepswerkzaamheid begonnen op 18. augustus 2020.

  Op 3 oktober 2020 koopt u een personenwagen met een dieselmotor voor 17.850 euro (niet-aftrekbare btw inbegrepen). De CO2-uitstoot bedraagt 110 g/km.

  In de veronderstelling dat het beroepsgebruik voor andere verplaatsingen dan het woon-werkverkeer gelijk is aan 2/3 en dat de wagen afschrijfbaar is op 5 jaar (of 20 % per jaar), zal de fiscaal aanvaarde afschrijving voor het inkomstenjaar 2020 in principe gelijk zijn aan:

  17.850 euro x 2/3 x 20 % x 65 % (*) x 5/12 = 644,58 euro.

  (*) De 65 % komt overeen met het aftrekpercentage van een benzinevoertuig met een CO2-uitstoot van 98 g/km (meer info).

  Jaar van verkoop of van buitengebruikstelling van het voertuig

  Er mag geen afschrijving worden toegepast.

 • Ik heb een tweedehandsauto gekocht. Hoe moet ik de afschrijving berekenen?

  Een tweedehandsauto moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

  Voorbeeld

  U koopt in 2020 een tweedehandsauto met een benzinemotor die 4 jaar oud is voor 7.500 euro. De resterende normale gebruiksduur wordt geschat op 2 jaar (of 50 % per jaar). De CO2-uitstoot bedraagt 146 g/km.

  In de veronderstelling dat het beroepsgebruik voor andere verplaatsingen dan het woon-werkverkeer gelijk is aan 2/3, zal de fiscaal aanvaarde afschrijving in principe gelijk zijn aan:

  7.500 euro x 2/3 x 50 % x 50,65 % (*) = 1.266,25 euro.

  (*) De 50,65 % komt overeen met het aftrekpercentage van een benzinevoertuig met een CO2-uitstoot van 98 g/km (meer info).

  Voor het jaar van verkoop of buitengebruikstelling van de wagen, mag u voor die wagen geen afschrijving meer toepassen.

  Als u in datzelfde jaar een andere auto koopt, mag u die in principe afschrijven voor het volledige jaarbedrag.