Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Afschrijving

Afschrijving

 • Ik heb een nieuwe auto gekocht. Hoe moet ik de afschrijving berekenen?

  Basisprincipe

  Als u een auto koopt, mag u de totale aankoopprijs van het voertuig niet in één keer aftrekken. U moet de beleggingswaarde (met inbegrip van de btw die u niet hebt kunnen aftrekken) verdelen over de volledige normale gebruiksduur van uw voertuig. Dat noemt men de afschrijving.

  Voorbeeld:
  Mijnheer Jansen, werknemer, koopt in 2021 een nieuwe personenwagen met een benzinemotor. De prijs van het voertuig, btw inbegrepen, bedraagt 20.000 euro. De CO2-uitstoot bedraagt 98 g/km.

  Mijnheer Jansen heeft in 2021 met zijn nieuwe wagen 40.000 km afgelegd. De normale gebruiksduur van zijn wagen wordt geschat op 5 jaar (wat overeenstemt met een afschrijvingspercentage van 20 %).

  De afgelegde kilometers zijn als volgt verdeeld:

  • 10.000 km voor privéverplaatsingen
  • 10.000 km voor woon-werkverkeer
  • 20.000 km voor beroepsverplaatsingen

  Aftrekbare afschrijving:

  • voor de privéverplaatsingen: er is geen afschrijving toegestaan
  • voor het woon-werkverkeer: de afschrijving die betrekking heeft op die categorie van verplaatsingen valt onder het forfait van 0,15 euro per km. Er mag dan ook geen enkele bijkomende afschrijving worden afgetrokken
  • voor de beroepsverplaatsingen: 20.000 euro x 20 % x 20.000 km/40.000 km x 73,45 % (*) = 1.469 euro.

  (*) De 73,45 % komt overeen met het aftrekpercentage van een benzinevoertuig met een CO2-uitstoot van 98 g/km (meer info).  

  Bijzondere regels

  Jaar van aankoop van het voertuig

  U mag het voertuig afschrijven voor een volledig jaar (ongeacht de datum van aankoop).

  Jaar van aanvang van de beroepswerkzaamheid

  U moet het voertuig afschrijven in verhouding tot het aantal maanden dat u uw beroepswerkzaamheid tijdens dat jaar hebt uitgeoefend (de maand van aanvang wordt voor een volle maand gerekend).

  Voorbeeld:
  U bent een beroepswerkzaamheid begonnen op 18. augustus 2021.

  Op 3 oktober 2021 koopt u een personenwagen met een dieselmotor voor 17.850 euro (niet-aftrekbare btw inbegrepen). De CO2-uitstoot bedraagt 110 g/km.

  In de veronderstelling dat het beroepsgebruik voor andere verplaatsingen dan het woon-werkverkeer gelijk is aan 2/3 en dat de wagen afschrijfbaar is op 5 jaar (of 20 % per jaar), zal de fiscaal aanvaarde afschrijving voor het inkomstenjaar 2021 in principe gelijk zijn aan:

  17.850 euro x 2/3 x 20 % x 65 % (*) x 5/12 = 644,58 euro.

  (*) De 65 % komt overeen met het aftrekpercentage van een benzinevoertuig met een CO2-uitstoot van 98 g/km (meer info).

  Jaar van verkoop of van buitengebruikstelling van het voertuig

  Er mag geen afschrijving worden toegepast.

 • Ik heb een tweedehandsauto gekocht. Hoe moet ik de afschrijving berekenen?

  Een tweedehandsauto moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

  Voorbeeld:
  U koopt in 2021 een tweedehandsauto met een benzinemotor die 4 jaar oud is voor 7.500 euro. De resterende normale gebruiksduur wordt geschat op 2 jaar (of 50 % per jaar). De CO2-uitstoot bedraagt 146 g/km.

  In de veronderstelling dat het beroepsgebruik voor andere verplaatsingen dan het woon-werkverkeer gelijk is aan 2/3, zal de fiscaal aanvaarde afschrijving in principe gelijk zijn aan:

  7.500 euro x 2/3 x 50 % x 50,65 % (*) = 1.266,25 euro.

  (*) De 50,65 % komt overeen met het aftrekpercentage van een benzinevoertuig met een CO2-uitstoot van 98 g/km (meer info).

  Voor het jaar van verkoop of buitengebruikstelling van de wagen, mag u voor die wagen geen afschrijving meer toepassen.

  Als u in datzelfde jaar een andere auto koopt, mag u die in principe afschrijven voor het volledige jaarbedrag.