Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Brandstofkosten

Hoe bereken ik mijn brandstofkosten?

Sinds aanslagjaar 2021 zijn deze beperkt aftrekbaar, afhankelijk van de CO2-uitstoot.

In tegenstelling tot de andere autokosten die met facturen, nota's, ontvangstbewijzen … moeten worden verantwoord, mogen de brandstofkosten forfaitair worden geraamd.

Gemiddeld officieel tarief van de brandstoffen (btw inbegrepen)

Brandstoftype 2019 2020 2021
Benzine 95 RON E5 (euro/l) 1,4574 euro 1,3890 euro 1,6060 euro
Benzine 98 RON E5 (euro/l) 1,5310 euro 1,4172 euro 1,6360 euro
Benzine 95 RON E10 (euro/l) 1,4733 euro 1,3492 euro 1,5624 euro
Benzine 98 RON E10 (euro/l) 1,5401 euro 1,3861 euro 1,6080 euro
Diesel B7 (euro/l) 1,5215 euro 1,3679 euro 1,5727 euro
LPG (euro/l) 0,5101 euro 0,4684 euro 0,6466 euro

Voorbeeld forfaitaire raming brandstofkosten

In 2021 hebt u voor uw werkgever 25.289 km afgelegd (andere verplaatsingen dan woon-werkverkeer) die niet door hem worden vergoed.

Uw wagen verbruikt gemiddeld 7 liter per 100 km en de gemiddelde dieselprijs bedroeg 1,5727 euro per liter voor 2021.

De formule die u moet toepassen is:

25.289 km x 7 l/100 km x 1,5727 euro/l = 2.784,04 euro brandstofkosten.

Die kosten zijn aftrekbaar voor 75 %.