Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Brandstofkosten

Hoe bereken ik mijn brandstofkosten?

Voor de aanslagjaren 2019 en 2020 zijn de brandstofkosten voor beroepsverplaatsingen (andere dan het woon-werkverkeer) aftrekbaar voor 75 %.

In tegenstelling tot de andere autokosten die met facturen, nota's, ontvangstbewijzen … moeten worden verantwoord, mogen de brandstofkosten forfaitair worden geraamd.

Gemiddeld officieel tarief van de brandstoffen (btw inbegrepen)

Brandstoftype 2018 2019
Benzine 95 RON E5 (euro/l) 1,4694 euro 1,4574 euro
Benzine 98 RON E5 (euro/l) 1,5511 euro 1,5310 euro
Benzine 95 RON E10 (euro/l) 1,4783 euro 1,4733 euro
Benzine 98 RON E10 (euro/l) 1,5594 euro 1,5401 euro
Diesel B7 (euro/l) 1,5037 euro 1,5215 euro
LPG (euro/l) 0,5484 euro 0,5101 euro

Voorbeeld forfaitaire raming brandstofkosten

In 2019 hebt u voor uw werkgever 25.289 km afgelegd (andere verplaatsingen dan woon-werkverkeer) die niet door hem worden vergoed.

Uw wagen verbruikt gemiddeld 7 liter per 100 km en de gemiddelde dieselprijs bedroeg 1,5215 euro per liter voor 2019.

De formule die u moet toepassen is:

25.289 km x 7 l/100 km x 1,5215 euro/l = 2.693,40 euro brandstofkosten.

Die kosten zijn aftrekbaar voor 75 %.