Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Financiering

Wat mag ik aftrekken als ik een financiering heb voor mijn auto?

Wat mag ik aftrekken als ik een financiering heb voor mijn auto?

Als u geld leent om een auto te kopen, moet u in uw maandelijkse afbetaling een onderscheid maken tussen:

  • de afbetaling van het geleende kapitaal
  • de betaalde intresten (ook financieringskosten genoemd)

Als u kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten kunt u voor het beroepsmatige gebruik (woon-werkverkeer en andere beroepsmatige verplaatsingen) van uw voertuig de intresten van uw lening aftrekken zonder rekening te houden met de 75 %-beperking of het forfait van 0,15 euro per km. Deze intresten zijn dus volledig aftrekbaar.

Berekening van de intresten

Als de financierende instelling u geen aflossingstabel heeft bezorgd waarin de betaalde intresten gedetailleerd zijn opgenomen, kunt u zelf het bedrag aan intresten bepalen door van het af te betalen bedrag het werkelijk geleende bedrag af te trekken.

Bv.: lening van 7.500 euro en totaal terug te betalen bedrag 9.000 euro. Duur van de lening: 36 maanden. Het totaalbedrag aan intresten bedraagt dus 1.500 euro, d.w.z. 41,67 euro per maand.

Voorbeeld:
Op 1 juli 2022 sluit u een lening van 7.500 euro af om er de aankoop van uw auto mee te financieren. De intresten van deze lening bedragen 1.260 euro voor een periode van 36 maanden. In 2022 bedraagt het bedrag aan betaalde intresten dus 1.260 euro x 6/36 = 210 euro.

70 % van uw autokosten zijn beroepsmatige kosten (zowel woon-werkverkeer als andere beroepsmatige verplaatsingen). Voor 2022 mag u dus het volgende bedrag aftrekken: 210 euro x 70 % = 147 euro.

U mag ook de afschrijving van uw voertuig aftrekken, maar:

  • het gedeelte van de afschrijving m.b.t. het woon-werkverkeer is begrepen in het forfait van 0,15 euro
  • het gedeelte van de afschrijving m.b.t. de andere beroepsmatige verplaatsingen is beperkt tot 75 %