Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Forfait en werkelijke kosten

Werkelijke kosten

 • Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?

  Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer worden de kosten forfaitair geraamd op 0,15 euro per km.

  De autokosten die u maakt voor beroepsverplaatsingen (andere dan voor het woon-werkverkeer) zijn aftrekbaar als beroepskosten maar sommige kosten worden beperkt in functie van verschillende criteria, in het bijzonder de CO2-uitstoot van het voertuig.

  Met welk CO2-uitstootgehalte moet rekening worden gehouden bij de vaststelling van het aftrekpercentage van beroepsmatige autokosten?

  Sinds aanslagjaar 2021 zijn de kosten aftrekbaar als volgt:

  Woon-werkverkeer

  0,15 euro/km
  Financieringskosten 100%
  Mobilofoon (carkit met gsm, smartphone …) 100%
  Andere kosten, brandstof inbegrepen:
  200 gr CO2/km of meer 40%
  elektrisch voertuig 100 %
  andere voertuigen  

  120 % - (0,5 % x coëfficiënt x aantal gr CO2/km) = min. 50 % en max. 100 %

  -       Diesel: coëfficiënt = 1
  -       Aardgas (CNG) met belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale paardenkrachten: coëfficiënt = 0,90
  -       Andere: coëfficiënt = 0,95
  Voertuig verworven voor 01.01.2018 Minimaal 75%

  Valse hybriden

  Een oplaadbaar hybride voertuig uitgerust met een batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kg wagen het wagengewicht, of die meer dan 50 gr CO2/km uitstoot, is een valse hybride.

  Voor die voertuigen wordt sinds aanslagjaar 2021 de CO2-uitstoot genomen van een overeenstemmend model dat enkel voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof. Bestaat er geen overeenstemmend voertuig, dan wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

 • Voor welke voertuigen geldt de aftrekbeperking?

  De voertuigen waarvoor de aftrekbeperking van de kosten geldt, zijn personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.

  De aftrekbeperking is van toepassing ongeacht of het voertuig al dan niet uw eigendom is, of het gehuurd of gekocht is.

 • Hoe moet ik die kosten verantwoorden?

  Voor uw beroepsverplaatsingen moet u aan de hand van facturen, nota's, ontvangstbewijzen... kunnen bewijzen dat zowel het aantal kilometer als het bedrag van de autokosten correct is.

 • Mijn werkgever vergoedt de verplaatsingen die ik met mijn auto voor zijn rekening doe (klanten bezoeken, een congres bijwonen...). Is die terugbetaling van kosten belastbaar?

  De kilometervergoeding die uw werkgever u geeft als terugbetaling van de autokosten die u voor zijn rekening heeft gemaakt, is niet belastbaar wanneer zij niet meer bedraagt dan die welke de staat aan zijn personeel toekent.

  Deze regel geldt echter alleen wanneer het aantal jaarlijks afgelegde kilometers niet abnormaal hoog is (d.w.z. max. 24.000 km per jaar).

  Het maximumbedrag van de vergoeding is vastgesteld op :

  • van 01.01.2022 tot 28.02.2022: 0,3707 euro
  • van 01.03.2022 tot 30.06.2022: 0,4020 euro
  • van 01.07.2022 tot 30.09.2022: 0,4170 euro
  • van 01.10.2022 tot 31.12.2022: 0,4201 euro
  • van 01.01.2023 tot 31.03.2023: 0,4259 euro
  • van 01.04.2023 tot 30.06.2023: 0,4246 euro

  Voorbeeld:
  In 2022 hebt u met uw eigen wagen 6.000 km voor rekening van uw werkgever afgelegd.

  Die kosten worden terugbetaald tegen 0,33 euro per km.

  De terugbetaling bedraagt dus 6.000 km x 0,33 euro per km = 1.980 euro en is niet belastbaar aangezien zij niet meer bedraagt dan de vergoeding die de staat aan zijn personeel toekent.