Forfait en werkelijke kosten

Werkelijke kosten

 • Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?

  De autokosten die u maakt voor beroepsverplaatsingen zijn aftrekbaar als beroepskosten voor 75% van het beroepsgedeelte.

  De 75%-beperking geldt niet voor de financieringskosten en de kosten van een mobilofoon (carkit met gsm, smartphone …).

  Opgelet!
  Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer worden de kosten forfaitair geraamd op 0,15 euro per km.

 • Voor welke voertuigen geldt de 75%-beperking?

  De voertuigen waarvoor de 75%-beperking van de kosten geldt, zijn personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.

  De 75%-beperking is van toepassing ongeacht of het voertuig al dan niet uw eigendom is, of het gehuurd of gekocht is.

 • Op welke kosten geldt de 75%-beperking?

  De 75%-beperking is van toepassing op de volgende autokosten:

  • de afschrijving van het voertuig en van alle toebehoren
  • de verzekeringspremie
  • de belastingen
  • de brandstofkosten (gemiddeld officieel tarief van de brandstoffen)
  • de huur of afschrijving van een garage
  • de onderhoudskosten
  • de kosten voor het wassen van het voertuig
  • de kosten voor technische controle
  • de parkeerkosten
  • de bijdragen aan organisaties voor pechverhelping
  • de sleepkosten

  Financieringskosten en kosten van een mobilofoon (carkit met gsm, smartphone, …) zijn volledig aftrekbaar.

 • Hoe moet ik die kosten verantwoorden?

  Voor uw beroepsverplaatsingen moet u aan de hand van facturen, nota's, ontvangstbewijzen... kunnen bewijzen dat zowel het aantal kilometer als het bedrag van de autokosten correct is.

 • Mijn werkgever vergoedt de verplaatsingen die ik met mijn auto voor zijn rekening doe (klanten bezoeken, een congres bijwonen...). Is die terugbetaling van kosten belastbaar?

  De kilometervergoeding die uw werkgever u geeft als terugbetaling van de autokosten die u voor zijn rekening heeft gemaakt, is niet belastbaar wanneer zij niet meer bedraagt dan die welke de Staat aan zijn personeel toekent.

  Opgelet!

  Deze regel geldt echter alleen wanneer het aantal jaarlijks afgelegde kilometers niet abnormaal hoog is (d.w.z. max. 24.000 km per jaar).

  Het maximumbedrag van de vergoeding is vastgesteld op :

  • 0,3460 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018
  • 0,3573 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019
  • 0,3653 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020

  Voorbeeld:

  In 2019 heeft u met uw eigen wagen 6.000 km voor rekening van uw werkgever afgelegd.

  Die kosten worden terugbetaald tegen 0,33 euro per km.

  De terugbetaling bedraagt dus 6.000 km x 0,33 euro per km = 1.980 euro en is niet belastbaar aangezien zij niet meer bedraagt dan de vergoeding die de Staat aan zijn personeel toekent.