Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Auto, auto voor dubbel gebruik of minibus

Aftrek van de werkelijke kosten

 • Heeft de afstand tussen mijn woonplaats en werkplaats een invloed op de berekening van de kosten van het woon-werkverkeer volgens het gebruikte vervoermiddel?

  Als het gebruikte voertuig een auto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus is, is de afstand die men in rekening kan brengen de werkelijke afstand zonder enige beperking.

  In het geval dat het echter gaat om een ander vervoermiddel dan een auto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus, of indien u niet de eigenaar bent van het vervoermiddel (zie antwoord op vraag 3 voor meer details), mag de afstand van woonplaats tot de werkplaats die men in rekening brengt niet langer zijn dan 100 km (enkele reis).

 • Welke kosten van het woon-werkverkeer met een auto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van mijn werkelijke kosten?

  Als u kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten mag u voor de autokosten van uw woon- werkverkeer, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitair bedrag van 0,15 euro per afgelegde kilometer aftrekken.

  Dit forfait omvat alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten met betrekking tot het gebruik van uw voertuig voor deze verplaatsingen. Die kosten zijn:

  • de afschrijving van het voertuig en van alle toebehoren en uitrusting zoals de radio, het schuifdak, de lpg-installatie ...
  • de verzekeringspremie
  • de verkeersbelastingen
  • de huur of afschrijving van een garage
  • de kosten voor brandstof, olie en smeermiddelen
  • de onderhoudskosten
  • de kosten voor het wassen van het voertuig
  • de kosten voor technische controle
  • de parkeerkosten
  • de bijdragen aan organisaties voor pechverhelping
  • de sleepkosten

  Het forfait omvat echter niet de financieringskosten en de kosten van een mobilofoon (carkit met gsm, smartphone …).

 • Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de forfaitaire aftrek van 0,15 euro per afgelegde kilometer voor het woon-werkverkeer zonder beperkingen?

  Er zijn 3 voorwaarden om recht te hebben op de forfaitaire aftrek van 0,15 euro per afgelegde kilometer:

  1. De verplaatsingen
   Het forfait van 0,15 euro per km is uitsluitend van toepassing op de verplaatsingen die u aflegt tussen uw woonplaats en uw vaste plaats van tewerkstelling, d.w.z. de plaats waar u uw beroepswerkzaamheid uitoefent, organiseert, leidt of bestuurt. Het kan hier gaan om een kantoor, een fabriek, een werkplaats, een winkel, een praktijk ...

   Opgelet!
   Elke bijkomende afstand
   die u aflegt om persoonlijke redenen (bv. omdat u een omweg maakt om uw kinderen naar school te brengen en/of ze af te halen) wordt niet beschouwd als woon-werkverkeer maar als een privéverplaatsing.

   Als u het woon-werktraject meer dan één maal per dag aflegt (bv. omdat u 's middags thuis gaat eten), geldt het forfait van 0,15 euro in principe voor elk van die trajecten. Zorg er wel voor dat u kunt bewijzen dat u deze verplaatsingen daadwerkelijk heeft afgelegd.

   Als vereenvoudigingsmaatregel aanvaardt de administratie echter dat de belastingplichtige ook voor professionele verplaatsingen kiest voor het forfait van 0,15 euro per km.

    
  2.  Het type voertuig
   Het gebruikte voertuig moet een auto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus zijn. Bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, motors, fietsen enz. vallen in principe niet onder deze aftrekregeling van 0,15 euro per afgelegde km.
    
  3. Eigendom
   De auto, de auto voor dubbel gebruik of de minibus moet als uw eigendom kunnen worden beschouwd. Dat is het geval wanneer het:
   • uw eigendom is
   • op uw naam is ingeschreven bij de DIV
   • eigendom is van uw huwelijkspartner, uw wettelijk samenwonende partner, uw vader of moeder en op zijn of haar naam is ingeschreven bij de DIV
   • door u duurzaam geleased of gehuurd wordt
   • eigendom is van uw werkgever of van uw vennootschap

  Belangrijke opmerking
  In de eerste drie gevallen kan het forfait ook toegekend worden aan uw echtgenoot of aan uw kind(eren) als die de auto gebruiken voor hun ‘woon-werkverplaatsingen’.

  Als u met meerderen hetzelfde traject aflegt, mag slechts één persoon het forfait van 0,15 euro per afgelegde km toepassen, zonder beperking van de in rekening gebrachte afstand.

  De andere passagiers kunnen eventueel de kosten van hun woon-werkverkeer aftrekken ten belope van 0,15 euro per km, maar in dat geval is het maximum aantal kilometer tussen de woonplaats en de werkplaats beperkt tot 100 km (enkel).

 • Hoe moet ik de gebruikskosten van een auto, auto voor dubbel gebruik of minibus voor het woon-werkverkeer verantwoorden?

  Als u beroepsmatig enkel de gebruikskosten van auto, auto voor dubbel gebruik of minibus voor uw woon-werkverkeer aftrekt, moet u slechts:

  • kunnen aantonen dat u uw auto wel degelijk voor het woon-werkverkeer heeft gebruikt.
  • het aantal kilometer dat u voor het woon-werkverkeer heeft afgelegd, kunnen bewijzen.

  Dat bewijs kunt u bijvoorbeeld leveren aan de hand van een attest van het aantal werkdagen en de onderhoudsfacturen van uw auto waarop de kilometerstand vermeld staat. Een andere mogelijkheid is het aanleveren van bewijsstukken die de afgelegde kilometers weergeven (bv. foto’s van de kilometerstand waarop de datum vermeld staat).

  U moet echter het werkelijke bedrag van de gemaakte kosten niet aantonen.

 • Ik ben werknemer en ik gebruik mijn auto, auto voor dubbel gebruik of minibus om naar het werk te gaan. Mijn werkgever betaalt mijn kosten voor het woon-werkverkeer geheel of gedeeltelijk terug. In welk vak moet ik die vergoeding aangeven? Is die vergoeding vrijgesteld?

  Als u gebruik maakt van een ander vervoermiddel dan het openbaar vervoer of het door uw werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, dan zal uw werkgever het bedrag van de ontvangen vergoedingen normaal gezien in het vak 17, c, op uw loonfiche vermelden.

  U moet deze vergoeding aangeven naast code 1254 / 2254.

  Is die vergoeding vrijgesteld?

  Eerste geval: u kiest voor het forfait beroepskosten

  De vergoedingen zijn vrijgesteld ten belope van maximum 430 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022). (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 470 euro). Het bedrag moet worden vermeld naast code 1255 / 2255.

  Voorbeeld 1:

  Juffrouw Moens gebruikt haar eigen voertuig om zich naar haar werk te begeven. Van haar werkgever ontvangt ze een tussenkomst van 2.000 euro als terugbetaling van haar verplaatsingskosten. Op haar loonfiche 281.10 is dit bedrag vermeld in vak 17, c, "Ander vervoermiddel".

  Juffrouw Moens kiest niet voor de aftrek van haar werkelijke beroepskosten.

  Juffrouw Moens moet dus aangeven :

  • naast code 1254: 2.000 euro
  • naast code 1255: 430 euro

  De vergoedingen als terugbetaling van verplaatsingskosten zijn dus gedeeltelijk vrijgesteld.

  Voorbeeld 2:

  Juffrouw Moens gebruikt haar eigen voertuig om zich naar haar werk te begeven. Van haar werkgever ontvangt ze een tussenkomst van 120 euro als terugbetaling van haar verplaatsingskosten. Op haar loonfiche 281.10 is dit bedrag vermeld in vak 17, c, "Ander vervoermiddel".

  Juffrouw Moens kiest niet voor de aftrek van haar werkelijke beroepskosten.

  Juffrouw Moens moet dus aangeven:

  • naast code 1254: 120 euro
  • naast code 1255: 120 euro

  De vergoedingen als terugbetaling van verplaatsingskosten zijn dus volledig vrijgesteld.

  Tweede geval: u kiest voor de aftrek van uw werkelijke kosten

  De vergoedingen zijn niet vrijgesteld. U mag niets vermelden tegenover code 1255 / 2255.

  Als u kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten, bedragen de kosten voor het woon-werkverkeer afgelegd met uw eigen voertuig 0,15 euro per kilometer.

  Voorbeeld

  Meneer Clerinx is eigenaar van een voertuig dat hij gebruikt om zich naar zijn werk te begeven. Hij woont in Gent en werkt in Brussel. Hij heeft 220 dagen gewerkt in 2022. De afstand heen en terug van zijn woonplaats naar zijn plaats van tewerkstelling bedraagt 120 km. Hij krijgt een vergoeding van 2.200 euro van zijn werkgever. Op zijn loonfiche 281.10 is dat bedrag vermeld in vak 17, c, “Ander vervoermiddel".

  Af te trekken: 220 dagen x 120 km x 0,15 euro = 3.960 euro.

  Vrijgestelde vergoeding: 0 euro

  Belastbare vergoeding: 2.200 euro

 • Waar kan ik meer informatie vinden over de aftrek van kosten voor woon-werkverplaatsingen?