Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Carpool

Carpool

 • Wat is carpoolen?

  Met carpooling wordt bedoeld dat tenminste twee personen samen rijden om hun woon-werkverplaatsingen te doen.

  U kunt op eigen initiatief carpoolen. In dat geval gelden de normale regels voor de aftrek van uw beroepskosten en de belasting van een vergoeding die u van uw werkgever krijgt.

  Als u carpoolt in het kader van het "georganiseerd gemeenschappelijk vervoer" (GGV) moet er een overeenkomst (individueel of collectief) bestaan tussen u en uw werkgever of een groep van werkgevers. In die overeenkomst, die in de praktijk meestal in een reglement wordt gegoten, staan de voorwaarden en regels voor carpooling vermeld. Elke werknemer die carpoolt, tekent een verklaring op eer dat hij carpoolend naar het werk komt.

 • Welke belastingvoordelen biedt carpoolen?

  Als u op eigen initiatief carpoolt, gelden de normale regels voor de aftrek van uw beroepskosten en de belasting van een vergoeding die u van uw werkgever krijgt.

  Als u carpoolt in het kader van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, heeft u recht op specifieke fiscale voordelen:

  • hogere belastingvrijstelling voor de vergoeding voor woon-werkverkeer als u kiest voor de forfaitaire beroepskosten
  • als u uw beroepskosten bewijst , aftrek van 75% van de kosten voor de omweg die u maakt om mensen op te pikken, naast de gewone kostenaftrek voor de woon-werkverplaatsing
  • in heel specifieke gevallen: een gedeeltelijke vrijstelling van de belasting op een bedrijfswagen als u daarover beschikt
 • Wat zijn, bij carpoolen, mijn voordelen als chauffeur?

  U carpoolt in het kader van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer met uw eigen wagen en u krijgt een vergoeding van uw werkgever

  Als u kiest voor de forfaitaire beroepskosten is de vergoeding die u van uw werkgever krijgt voor het carpoolen vrijgesteld voor maximum de prijs van een maandelijks treinabonnement eerste klas voor dezelfde afstand. Als u een vergoeding krijgt voor uw individuele woon-werkverplaatsing dan is die voor 430 euro vrijgesteld (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022). (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 470 euro).

  Als u ervoor kiest om uw werkelijke kosten te bewijzen dan mag u de carpoolkilometers rekenen aan 0,15 euro per km. Voor de omweg die u maakt om uw collega(‘s) op te pikken mag u de werkelijke autokosten voor het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, beperkt tot 75%, inbrengen. De volledige vergoeding van uw werkgever is dan belastbaar. Er is geen vrijstelling.

  U carpoolt met een bedrijfswagen en u krijgt geen vergoeding van uw werkgever

  Als u een bedrijfswagen gebruikt voor het carpoolen, zonder te voldoen aan de voorwaarden binnen het kader van georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, kunt u, in het merendeel van de gevallen, uw bedrijfswagen ook gebruiken voor uw persoonlijke verplaatsingen. In dat geval zal u een belastbaar voordeel van alle aard toegekend worden. Uw werkgever zal het voordeel geheel (als u uw bedrijfswagen alleen voor uw individueel woon-werkverkeer gebruikt) of gedeeltelijk (als u uw bedrijfswagen buiten voor uw woon-werkverkeer ook voor echte privé-verplaatsingen gebruikt) op uw loonfiche 281.10 vermelden in vak 17, c "Bijdrage in de reiskosten – Ander vervoermiddel". Daarvoor krijgt u een vrijstelling van 430 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) als u kiest voor de forfaitaire beroepskosten. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 470 euro).

  Als u uw bedrijfswagen gebruikt voor het carpoolen in het kader van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer waarbij het aandeel van het carpoolen minstens 80% van het traject bedraagt en u de wagen niet mag gebruiken voor echte privéverplaatsingen, dan is dat een vrijgesteld sociaal voordeel. U kunt wel nog uw beroepskosten bewijzen aan 0,15 euro per km. De afstand tussen uw woonplaats en uw vaste plaats van tewerkstelling mag in dat geval overigens maximum 100 km (enkel reis) zijn.

  Voordelen als chauffeur:  samenvattend schema (PDF, 266.82 KB)

 • Wat zijn, bij carpoolen, mijn voordelen als passagier?

  Als u kiest voor de forfaitaire kosten is de vergoeding die u krijgt van uw werkgever voor het carpoolen in het kader van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer vrijgesteld voor maximum de prijs van een maandelijks treinabonnement eerste klas voor dezelfde afstand.

  Als u ervoor kiest om uw werkelijke kosten te bewijzen, dan mag u de carpoolkilometers rekenen aan 0,15 euro per km (beperkt tot 100 km enkele reis) of u mag 75% van de kosten die u effectief aan de chauffeur betaalt, inbrengen. U moet dan wel kunnen bewijzen dat u die kosten effectief betaalt. De vergoeding die u krijgt van uw werkgever is dan volledig belastbaar. Er is dan geen vrijstelling.

  Voordelen als passagier:  samenvattend schema (PDF, 236.39 KB)

 • Ik carpool met iemand van een ander bedrijf. Heb ik ook recht op een belastingvoordeel?

  Om recht te hebben op het belastingvoordeel moeten de personen die samen carpoolen niet noodzakelijk in dezelfde onderneming werken. Uw carpoolpartner kan ook gewoon uw echtgenoot of partner zijn. Als deze vorm van spontane carpooling door de werkgever contractueel wordt vastgelegd, kunnen beide partners het fiscaal voordeel genieten. Een overeenkomst voor georganiseerd gemeenschappelijk vervoer kan ook door meerdere werkgevers samen gesloten worden.

 • Word ik als chauffeur belast op de vergoeding die ik krijg van mijn carpoolpassagiers?

  Dikwijls gebeurt het dat de passagier de chauffeur een vergoeding betaalt om de kosten te dekken. Die vergoeding is niet belastbaar als de samengetelde bijdragen van alle passagiers niet meer bedragen dan de kilometervergoeding die de staat toekent aan haar personeel voor dienstverplaatsingen:

  • van 01.01.2022 tot 28.02.2022: 0,3707 euro
  • van 01.03.2022 tot 30.06.2022: 0,4020 euro
  • van 01.07.2022 tot 30.09.2022: 0,4170 euro
  • van 01.10.2022 tot 31.12.2022: 0,4201 euro
  • van 01.01.2023 tot 31.03.2023: 0,4259 euro
  • van 01.04.2023 tot 30.06.2023: 0,4246 euro

  In dat geval moet u de vergoeding niet aangeven en wordt ze dus ook niet belast.

 • Ik heb niet het volledige jaar of slechts enkele dagen per week gecarpoold. Heb ik recht op een belastingvoordeel?

  Ja. De vergoeding moet echter opgesplitst worden in functie van de gebruikte verplaatsingswijze. De vergoeding van de afgelegde verplaatsing via carpoolen zal maximaal vrijgesteld worden voor de kostprijs van een maandelijks treinabonnement in eerste klasse voor dezelfde afstand.

  Als een andere vergoeding wordt toegekend (bijvoorbeeld voor het gebruik van de trein na het gebruiken van een georganiseerd gemeenschappelijk vervoer), zal die het fiscale regime volgen dat eigen is aan die vergoeding.

  Zelfs wanneer uw werkgever de volledige vergoeding aangeeft in rubriek 17, c, kan u de vrijstelling ervan vragen. U moet hiervoor zelf aantonen dat u voor de verplaatsingen een georganiseerd gemeenschappelijk vervoer of het openbaar vervoer heeft gebruikt.

 • Waar kan ik meer informatie vinden over de vrijstelling van vergoedingen voor het gebruik van een georganiseerd gemeenschappelijk vervoer?